Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Mantelzorgers die hun job combineren met de zorg voor iemand uit hun directe omgeving zullen vanaf 01 oktober 2019 een officieel statuut en bijkomende verlofrechten krijgen. Meer info


Van 18 tot 24 november loopt de Ouderenweek 2019 met als thema 'Ouderen als actieve schakel voor een hechtere buurt'. Meer informatie en inspiratie


Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.


TEJO bestaat 5 jaar en viert dit op 22 november. Hou alvast deze datum vrij. Meer info


GRIP-sessies zijn een wekelijks, gratis aanbod in het OverKOP-huis Gent i.s.m. RADAR Connect 14-25. In GRIP kunnen jongeren tussen 14 en 25 jaar leren om greep te krijgen op gevoelens en gedachten. Je kan er groeien, rust vinden, ideeën een plaats geven en een poort vinden om over je gedachten en gevoelens te praten. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Het eerste thema is “angst”. Het aanbod start op 3 september. Zie website.


Vormingsplus Gent-Eeklo plant in het najaar weer enkele vormingssessies voor vrijwilligers. Meer info en inschrijven


Op 7 en 14 november, telkens van 19u30 tot 22u, gidst Vraagwijzer cliënten door het zorglandschap en kunnen ze meer uitleg bekomen over de mogelijkheden naar ondersteuning toe (met of zonder persoonsvolgend budget). De workshop gaat door in het KVG-kantoor Oost-Vlaanderen (Dendermondsesteenweg 565, 9000 Gent). Inschrijven kan via de website van KVG


IROJ Oost-Vlaanderen en OTA organiseren op 19 september en op 21 november workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Zie website.


OTA (Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen) heeft een ruim vormingsaanbod in het najaar 2019. Je vindt het overzicht hier.


De Sociale Dienst van de Stad Gent bundelt alle vormen van zijn financiële en materiële OCMW-hulp in één brochure. Met de gloednieuwe brochure in toegankelijke taal beantwoordt de Stad Gent aan de vraag van OCMW-cliënten om vlotter inzicht te krijgen in de vele hulpvormen. Lees meer over de dienstverlening van OCMW Gent op Sociale kaart van Gent.