Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

De Cel Armoedebestrijding organiseert op dinsdag 19 november 2019 het jaarlijkse stakeholdersforum (kinder)armoede. Zie vooraankondiging


Het OCMW van Gent lanceert een projectoproep in de strijd tegen armoede en kinderarmoede: focus op Gentse jongeren (18-25 jaar) in armoede. Zie website. Aanvraag indienen tegen 1 november.


Radar, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe website.  Zie ook de verschillende vermeldingen van Radar in de Sociale Kaart van Gent.


Participate organiseert op 3 oktober "Autisme bij volwassenen, een inspiratienamiddag voor professionals". Zie uitnodiging en programma.


Dit najaar vinden trainingen doelgerichte zorg plaats in Sint-Amandsberg, Nieuw Gent – UZ en Brugse Poort - Rooigem. Zie aankondiging. De training is interessant voor alle praktijkwerkers uit die wijken, zowel binnen de gezondheidszorg als uit de welzijnssector.


Op 24 oktober organiseren CLB en CAR, in samenwerking met RADAR en het IROJ van Oost-Vlaanderen een vorming m.b.t. het zorgpad ADHD. Zie uitnodiging. Dit vormingsmoment richt zich tot hulp- en dienstverleners van regio Deinze.


Raak je soms de weg kwijt in het Gentse welzijnslandschap? Welk aanbod is er precies in andere sectoren? Ontdek tips voor warme doorverwijzing en oefen met de nieuwe digitale versie van de Sociale Kaart van Gent. Voor alle vrijwillige en professionele hulpverleners en zorgverstrekkers. Deze praktische vorming gaat door op dinsdag 17/9 van 9u tot 11u. Schrijf je hier in.

Liever uitleg in teamverband? Wij komen naar je toe! Boek je vorming via info@socialekaartvangent.be of bel 09 225 91 33.


Organiseer je oefenkansen Nederlands en zoek je didactische ondersteuning of nieuwe inspiratie? In-Gent ontwikkelde een inspiratiemap vol werkvormen. Meer info en bestellen


Het veranderforum Gent heeft tijdens het overleg op 13 juni de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone Gent vastgelegd. Zie website.


Eerstelijnszone Scheldekracht bracht een nieuwsbrief uit