Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Momenteel werkt de Provincie aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het bestaande Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.
Dit heeft ook een impact op welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. Zie website.


Hieronder vind je een aantal nieuwsitems over het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent:

  • Op 14 november 2019 vindt de volgende bijeenkomst van het gezamenlijk forum plaats. Agenda en inschrijven tegen 4/11
  • Via trekkers, rondetafelgesprekken op het gezamenlijk forum en informatiecampagnes zetten we in op de opvolging van de beleidssignalen 2018.
    • Het totale overzicht staat hier
    • Een schematisch overzicht vind je hier
    • Enkele mooie realisaties vind je hier
  • Save the date Sociale Trefdag 2020. Op 24 september 2020 vindt de volgende Sociale Trefdag plaats. Een boeiend inspiratie- en netwerkmoment voor Gentse welzijns- en zorgactoren.

OC Sint-Jozef wijzigt van naam en wordt Multifunctioneel Centrum Styrka is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor het aanbieden van verblijf, schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang, mobiele en ambulante dienstverlening aan kinderen en jongeren met licht tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen (gedrag- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen). Zie Multifunctionele Centra op de sociale kaart van Gent.


Op 28 november vindt de beurs "Van zorg naar werk" plaats. Deze beurs is bedoeld voor personen die vanuit een kwetsbare situatie voorzichtige stappen wensen te zetten naar een job, alsook voor doorverwijzers die hun netwerk verder willen uitbouwen. Zie uitnodiging.


65-plussers woonachtig in de eerstelijnszone Scheldekracht (dus in de gemeenten Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen of Laarne) kunnen vanaf nu bij de eerstelijnspsycholoog voor ouderen terecht voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp: Lisa De Milde. Meer informatie en brochure


Vormingplus Gent-Eeklo bracht een nieuwsbrief uit.


Jonge mantelzorgers zijn superhelden. Maar ook voor superhelden is het niet altijd easy. Check www.youngheroes.be de nieuwe website voor jonge mantelzorgers. Vanaf 1 oktober online! Meer informatie


Mantelzorgers die hun job combineren met de zorg voor iemand uit hun directe omgeving zullen vanaf 01 oktober 2019 een officieel statuut en bijkomende verlofrechten krijgen. Meer info


Van 18 tot 24 november loopt de Ouderenweek 2019 met als thema 'Ouderen als actieve schakel voor een hechtere buurt'. Meer informatie en inspiratie


Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.