Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

De Koning Boudewijnstichting heeft haar projectoproep gelanceerd voor het versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn. Indienen tot en met 2 april 2019. 

Ook dit schooljaar vindt een aanmeldingsprocedure plaats voor het basisonderwijs in Gent en Merelbeke en scholen uit sommige andere buurgemeenten. Meer info en data

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de woonwinkels van Stad Gent van naam. Vanaf nu kan je als Gentenaar met al je woonvragen terecht bij de Woonwijzer. 

Vanaf 1 januari 2019 werken de Emancipatorische Werking (EW) en het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent samen. De twee diensten worden één Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Zie bericht.

De Zuidpoort bundelde ervaringen van mensen met armoede-ervaring, de 4 fasen en de 21 kenmerken van een goed hulpverleningsgesprek in een zakboek "De Stress-Weg". Zie hun website voor de gratis publicatie "de Stress-weg" en hun theatervoorstelling "Sterke gesprekken in de hulpverlening". 

tZitemzo (vroegere Kinderrechtswinkel) organiseert in 2019 studiedagen over geheimhouding en seksuele privacy: 17 januari (hulpverleners), 21 februari (onderwijs), 14 maart (politie) en 16 mei 2019 (gezamenlijke terugkomdag). Meer info: zie website

Ook dit schooljaar vindt een aanmeldingsprocedure plaats voor het basisonderwijs. Om de aanmeldingsprocedure zo breed mogelijk bekend te maken, wordt een communicatiecampagne opgezet. Wilt u de communicatie(materialen) over de aanmeldingsprocedure verspreiden bij uw doelgroep? Zie mail.

Op 12 maart 2019 vindt de tweede inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp plaats. Zie uitnodiging.

CAW Oost-Vlaanderen biedt de mogelijkheid aan professionele hulpverleners om zich te bekwamen in de Mind-Spring-methodiek (psycho-educatieve groepsgesprekken om vluchtelingen te leren hoe ze hun draagkracht kunnen versterken in hun vaak moeilijke situatie). Meer info en inschrijven