Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Hieronder vind je een aantal nieuwsitems over het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent:

• Het vorig gezamenlijk forum LWB vond plaats op 16 mei 2019. Voor het verslag en enkele sfeerbeelden.

• Save the date Gezamenlijk forum LWB. Op 14 november 2019 vindt de volgende bijeenkomst van het gezamenlijk forum plaats.

• Via trekkers, rondetafelgesprekken op het gezamenlijk forum en informatiecampagnes zetten we in op de opvolging van de beleidssignalen 2018. Een overzicht staat hier.

• Voor enkele beleidssignalen hebben we de hogere overheid nodig. De timing is perfect met de recente Vlaamse en Federale verkiezingen. We bezorgen de nieuwe verantwoordelijken een lijstje.

• Save the date Sociale Trefdag. Op 24 september 2020 vindt de volgende Sociale Trefdag plaats. Een boeiend inspiratie- en netwerkmoment voor Gentse welzijns- en zorgactoren.

De Diabetes Liga heeft een vacature voor een coördinator partnerships. Kandidaten kunnen reageren tot 10 juni 2019. Meer info

Gezondheidsgidsen leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn sinds enige tijd actief in Gent. Meer info en flyer

Voor het CAW Onthaal in de Oude Houtlei en Drabstraat wordt de permanentie op een aantal brugdagen de komende maanden aangepast. Zie mail.

Vzw HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling) voerde een naamswijziging door en gaat nu door het leven als vzw Parcours. Zie bericht. Zie ook de pagina alternatieve maatregelen op de sociale kaart van Gent.

Op 2 september 2019 start de dagopname voor kleuters (2.5 jaar t.e.m. 5 jaar) met een psychiatrische moeilijkheden. Dit is een intensief traject waarbij 6 kleuters gedurende  enkele weken geobserveerd, getest en begeleid worden. Meer informatie vind je in de brochure. 

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit. 

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

In het CLB-onthaal in De Krook kunnen ouders en jongeren gratis terecht met al hun vragen rond gezondheid, welbevinden, opvoeding en onderwijs. Het CLB-onthaal in De Krook is een initiatief van de drie Gentse CLB’s en is elke weekdag open vanaf 13 uur. Zie website en Sociale Kaart van Gent.

In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijven