Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Vanaf 1 januari 2019 werken de Emancipatorische Werking (EW) en het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent samen. De twee diensten worden één Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Zie bericht.

De Zuidpoort bundelde ervaringen van mensen met armoede-ervaring, de 4 fasen en de 21 kenmerken van een goed hulpverleningsgesprek in een zakboek "De Stress-Weg". Zie hun website voor de gratis publicatie "de Stress-weg" en hun theatervoorstelling "Sterke gesprekken in de hulpverlening". 

tZitemzo (vroegere Kinderrechtswinkel) organiseert in 2019 studiedagen over geheimhouding en seksuele privacy: 17 januari (hulpverleners), 21 februari (onderwijs), 14 maart (politie) en 16 mei 2019 (gezamenlijke terugkomdag). Meer info: zie website

Ook dit schooljaar vindt een aanmeldingsprocedure plaats voor het basisonderwijs. Om de aanmeldingsprocedure zo breed mogelijk bekend te maken, wordt een communicatiecampagne opgezet. Wilt u de communicatie(materialen) over de aanmeldingsprocedure verspreiden bij uw doelgroep? Zie mail.

Op 12 maart 2019 vindt de tweede inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp plaats. Zie uitnodiging.

Begin 2019 zal in (bijna) elke gemeente een Huis van het Kind zijn. Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen. De startdag in Gent vindt plaats op 26 februari 2019. Zie website.

CGG Eclips organiseert vanaf 7 januari 2019 acht bijeenkomsten voor kinderen van 9 tot 12 jaar met psychisch kwetsbare ouders. Met een vaste groep kinderen komen ze gedurende acht weken samen om erkenning bij elkaar te vinden. Meer info en inschrijven

CAW Oost-Vlaanderen biedt de mogelijkheid aan professionele hulpverleners om zich te bekwamen in de Mind-Spring-methodiek (psycho-educatieve groepsgesprekken om vluchtelingen te leren hoe ze hun draagkracht kunnen versterken in hun vaak moeilijke situatie). Meer info en inschrijven