Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

De Dag tegen Armoede, op 17 oktober 2019, staat dit jaar in het teken van onderwijs. Onder het motto ‘Trek aan de bel tegen armoede’ gaat men samen met de Gentse scholen de strijd aan. Meer info en het volledige programma


Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.


Op 24 oktober  organiseren CLB en CAR, in samenwerking met RADAR en het IROJ van Oost-Vlaanderen een vorming m.b.t het Zorgpad ADHD. Dit vormingsmoment richt zich tot hulp- en dienstverleners van regio Deinze. Zie uitnodiging.


TEJO bestaat 5 jaar en viert dit op 22 november. Hou alvast deze datum vrij. Meer info


RADAR organiseert een basisvorming omtrent KOPP en KOAP, kinderen van ouders met een psychische- of afhankelijksheidsproblematiek. Zie nieuwsbrief. Deze 3-daagse vindt plaats op 14 en 21 oktober en 4 november


Op 16 oktober organiseert Samenhuizen een studiedag over gemeenschappelijk wonen voor lokale besturen en woonactoren, in de namiddag en vooravond te Gent. Zie website.


GRIP-sessies zijn een wekelijks, gratis aanbod in het OverKOP-huis Gent i.s.m. RADAR Connect 14-25. In GRIP kunnen jongeren tussen 14 en 25 jaar leren om greep te krijgen op gevoelens en gedachten. Je kan er groeien, rust vinden, ideeën een plaats geven en een poort vinden om over je gedachten en gevoelens te praten. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Het eerste thema is “angst”. Het aanbod start op 3 september. Zie website.


Vormingsplus Gent-Eeklo plant in het najaar weer enkele vormingssessies voor vrijwilligers. Meer info en inschrijven


Op 22 oktober organiseert Stad Gent een ontmoetingsdag rond vrijwillige terugkeer. Meer info en inschrijven