Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Open Plaats (zie ook sociale kaart van Gent) zoekt een stafmedewerker sociale dienst. Zie vacature. Solliciteren voor 17 juni. 

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

Vanaf 3 juni start In-Gent met 'geïntegreerde intake'. Met deze nieuwe werkwijze wordt vanuit 1 team het traject van de klant uitgestippeld. We bepalen samen een traject op maat wat betreft Nederlands leren, het inburgeringstraject, toeleiding naar vrije tijd,... Zie mail.

Op 2 september 2019 start de dagopname voor kleuters (2.5 jaar t.e.m. 5 jaar) met een psychiatrische moeilijkheden. Dit is een intensief traject waarbij 6 kleuters gedurende  enkele weken geobserveerd, getest en begeleid worden. Meer informatie vind je in de brochure. 

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit. 

Op 13 juni en 11 september gaan de volgende veranderfora van Eerstelijnszone Gent door. Meer info en inschrijven

Liever Thuis LM en Vormingplus Gent-Eeklo organiseren op 27 juni in Zwijnaarde een gratis workshop voor mantelzorgers: In gesprek over mantelzorg. Vertrekkend vanuit het fictieboek "Neen". Meer info en inschrijven

Het Onderwijscentrum heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

In het CLB-onthaal in De Krook kunnen ouders en jongeren gratis terecht met al hun vragen rond gezondheid, welbevinden, opvoeding en onderwijs. Het CLB-onthaal in De Krook is een initiatief van de drie Gentse CLB’s en is elke weekdag open vanaf 13 uur. Zie website en Sociale Kaart van Gent.

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht