Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

De Sociale Trefdag vond plaats op 28 maart. Het was een boeiende voormiddag met verschillende inspirerende verhalen. De presentaties vind je hier.

IN-Gent heeft een overzicht gemaakt van haar vormingen in het voorjaar.

Vreemdgaan, de methodiek die medewerkers wil stimuleren om een kijkje te nemen in een andere organisatie, gaat op 1 mei opnieuw van start. Vanaf dan kan je vanuit je organisatie een vacature opmaken. Zie oproep.

Gent, Stad in Werking doet een oproep om mee te werken aan de ESF-projectoproep 475 'Outreach en activering'! Zie oproep.

De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.

De Triangel zoekt een verpleegkundige, begeleiders voor Vliering en Molendreef 69, en hoofdbegeleiders voor Vliering en  Molendreef 69.

Jong Gent in Actie en het Jean-Jacques collective bundelden hun krachten in een fototentoonstelling ‘straat wezen’, die een realistisch en persoonlijk beeld schetst van drie jongeren in Gent. De tentoonstelling vindt plaats van 23 april tot en met 10 mei. Zie website.

Sinds eind november is het tijdelijk huisvestingsproject Campus Vesalius van start. Vanaf 1 maart 2019 verzorgt G4S Care het beheer van het project én zullen zij, samen met de aanmelders, de bewoners gedurende hun verblijf in Vesalius intensief begeleiden op diverse vlakken, ook in hun zoektocht naar een woning. Je kan nog steeds alleenstaanden in woonnood, die aan volgende voorwaarden voldoen, aanmelden. Zie voorwaarden.

Het VAPH organiseert op 7 juni een informatiesessie over de besteding van een persoonsvolgend budget. Zie nieuwsbrief en website.

De Zuidpoort heeft de komende maanden verschillende vormingen rond De Stressweg gepland. Zie website.