Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Vormingplus Gent-Eeklo bracht een nieuwsbrief uit

Op 2 april 2019 organiseert het Stoemp-netwerk een 2de inspiratiedag rond gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Meer informatie, inschrijven en overzicht werkbezoeken

Op 25 april organiseert De Sloep een symposium 'papa hoort er ook bij'. Hou alvast deze datum vrij. Meer info

Op 24 april 2019 organiseert Stad Gent met Idrops een infomoment voor een project voor en door jonge mantelzorgers. Ken jongeren tot 25 jaar die thuis meeh(i)elpen in de zorg voor een ouder, grootouder, broer of zus? Leid hen dan gerust toe naar dit project. Meer info

Op 17 maart vindt de dag van de zorg plaats. Een overzicht van de Gentse organisaties die deelnemen vind je hier.

In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 7 juni een vorming rond de tewerkstelling van vreemdelingen. Zie website.

De Brochure De grote stap bundelt gedetailleerde informatie over aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2019-2020, het secundair onderwijs (de modernisering en het huidige systeem), het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd, het duaal leren en het buitengewoon secundair onderwijs in de Gentse regio.

Sinds 2 jaar is het Zorgcircuit/Netwerk volwassenen met dubbele diagnose Oost-Vlaanderen (volwassenen met verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen) opnieuw actief. Dit wordt in de verf met een informatievoormiddag voor professionelen op 28 maart. Zie uitnodiging.