Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Nu we meer en meer digitaal aan de slag gaan, is het belangrijk dat de digitale wereld voor elkeen toegankelijk is. Er bestaan heel wat digitale ondersteuningstools die mensen met digitale moeilijkheden kunnen helpen. Meer info vind je hier, hier en hier in de sociale kaart van Gent 


Kind en Preventie krijgt een nieuwe naam: Wiegwijs. Meer info en website. Wiegwijs vzw is door Kind en Gezin erkend als organisator van consultatiebureaus en inloopteams en werkt ook samen met lokale besturen. In de Gentse regio organiseren ze verschillende consultatiebureaus, een prenataal steunpunt en een inloopteamwerking


De inzamelactie van digitale toestellen was zo'n groot succes, dat er voor een deel ervan nog geen bestemming is. Kunnen jullie deze gebruiken voor jullie school, organisatie of ken je particulieren die er een kunnen gebruiken? Laat ons iets weten ! We kunnen ook helpen met het installeren van een computerklasje of computerhoekje op maat. Meer info


Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Ook in Gent staan we stil bij deze mensen. Samen met enkelen van hen werkten Stad Gent en IN-Gent vzw de afgelopen maanden aan de buitenluchtexpo ‘Overal en Ergens’ met foto's en bijhorende verhalen. Meer info


Het vormingsaanbod voor de herstelacademie voor het najaar is bekend. Zie pagina.


Op maandag 15 juni werd de inhoud van de website ‘ocwmgent.be’ geïntegreerd in de website van Stad Gent. Stad.gent/ocmw bundelt voortaan alle info over OCMW-hulpverlening. De nieuwe webstek combineert een nieuwe, frisse look die ook op smartphone leesbaar is met een grondige inhoudelijke update. Ook de komende maanden wordt de inhoud nog verder bijgeschaafd met de (kwetsbare) Gentenaar als centraal uitgangspunt. Zie mail.


Er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones. LMN’s verdwijnen in het kader van een reorganisatie van de eerste lijn. Meer info en contactgegevens


Nog te veel jongeren verlaten een Gentse school zonder kwalificatie. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met tal van partners. Onder de vlag Operatie Geslaagd wordt op 17 november een actiedag georganiseerd. Zie de vooraankondiging.