Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Het OCMW van Gent lanceert een projectoproep in de strijd tegen armoede en kinderarmoede: focus op Gentse jongeren (18-25 jaar) in armoede. Zie website. Aanvraag indienen tegen 1 november.

Op 7 oktober vindt de studiedag ‘Hij/Zij Voorbij’:transgendersensitief werken in de zorg-, diensten- en hulpverleningssector plaats, een studiedag over transsensitief werken van Transgender Infopunt, CAW Oost-Vlaanderen en Stad Gent. Zie vooraankondiging.

Op 12 september  organiseert Smart on Drugs in de Gentse Cultuurkapel de Quiz on Drugs. Het doelpubliek zijn vooral professionals die in het Gentse rond de drugproblematiek werken. Zie mail, facebookpagina en inschrijvingspagina.

Radar, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe website.  Zie ook de verschillende vermeldingen van Radar in de Sociale Kaart van Gent.

Participate organiseert op 3 oktober "Autisme bij volwassenen, een inspiratienamiddag voor professionals". Zie uitnodiging en programma.

IN-Gent bracht een nieuwsbrief Nederlands oefenen uit

Wakosta?! is een interactief en educatief parcours met als doel jongeren te laten kennismaken met de verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële keuzes/gevolgen die hierbij aan bod kunnen komen. Tijdens dit parcours krijgen de jongeren een inkomen en worden uitgedaagd om keuzes te maken en hun budget in evenwicht te houden. Dit parcours is ook geopend tijdens de zomermaanden. Zie bericht.

Dit najaar vinden trainingen doelgerichte zorg plaats in Sint-Amandsberg, Nieuw Gent – UZ en Brugse Poort - Rooigem. Zie aankondiging. De training is interessant voor alle praktijkwerkers uit die wijken, zowel binnen de gezondheidszorg als uit de welzijnssector.

Op 24 oktober organiseren CLB en CAR, in samenwerking met RADAR en het IROJ van Oost-Vlaanderen een vorming m.b.t. het zorgpad ADHD. Zie uitnodiging. Dit vormingsmoment richt zich tot hulp- en dienstverleners van regio Deinze.

Op 12 september organiseert de Arteveldehogeschool een studievoormiddag rond vluchtelingen en vrijwilligerswerk. Meer info en inschrijven