Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.
Door de huidige corona crisis doen de medewerkers van WRG grotendeels aan telewerk. Je kan hen best bereiken per mail of op hun GSM nummer.

Sommige organisaties hervatten geleidelijk hun diensten nu de corona-maatregelen versoepeld worden. Vraag na bij jouw dienstverlener welke hulp of bezoekregeling opnieuw mogelijk is, of zoek het hier


De Zuidpoort zorgt voor een overzichtspagina met actuele en toegankelijke informatie over de Corona-maatregelen, ook schematisch. 


Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen zoekt een bachelor. Zie vacature. Solliciteren voor 11 juni.


Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent bracht een Corona-nieuwsbrief uit


Deze bijzondere Corona-tijdens zijn ook voor de kwetsbare populatie van vluchtelingen een extra bron van stress. Om dit te verhelpen start Solentra VZW een gratis helpdesk voor vluchtelingen in het Arabisch, Dari en Farsi. Meer info


Diverse sectoren werken aan de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Zie onder meer de VAPH sector.


Beste lezer van de nieuwsbrief van Welzijnsoverleg Regio Gent,

Als je deze brief ontvangt, dan ken je ons misschien al 25 jaar! Daar komt binnenkort een einde aan.

De werking van het regionaal welzijnsoverleg (RWO) wordt vanaf 1 juli ingekanteld in de werking van de eerstelijnszones. De regio van WRG omvat meerdere eerstelijnszones, maar het grootste gedeelte van de werking situeert zich binnen de ELZ Gent.  Op 30 juni neemt WRG vzw afscheid, opdat de eerstelijnszone in Gent een breed verhaal wordt, waarin zorg en welzijn elkaar vinden.

Lees verder.