Welkom bij Welzijnsoverleg Regio Gent

Welkom op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Op deze website proberen we een overzicht te geven van de verschillende activiteiten in de welzijnssector in de regio Gent.

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 11 maart een vorming rond Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen. Zie website.

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 26 februari 2019 een vorming rond de Belgische nationaliteitswetgeving. Zie website.

Minor Ndako organiseert op 19 februari een infosessie in Gent rond pleegzorg voor vluchtelingenkinderen. Meer info en inschrijven

Op 7 en 14 februari 2019 organiseert het Steunpunt Ouderverstoting een interactieve vorming en intervisie voor professionelen rond ouderverstoting (bvb na vechtscheiding). Meer info en inschrijven

MFC De Triangel zoekt een clusterverantwoordelijke voor 30,5 uur per week. Zie vacature. Solliciteren voor 25 januari.

Onze Nieuwe Toekomst organiseert een ONTmoetingsdag op vrijdag 22 februari. Zie website.

Op 21 februari 2019 organiseert de vzw SEER (Social Enhancement and Empowering of Roma) in samenwerking met Universiteit Gent een avond gericht op praktijkmedewerkers en academici die begaan zijn met deze doelgroep. Zie uitnodiging.

De Triangel is op zoek naar 2 kinesisten. Zie vacature.

tZitemzo, Sensoa en Child Focus organiseren drie studiedagen over geheimhouding en seksuele privacy. Zie website.

Op 28 maart vindt de zevende sociale trefdag van Gent plaats. Alle Gentse welzijnsactoren zijn welkom om te komen proeven van inspirerende verhalen van sprekers die verder kijken dan hun neus lang is. Laat je doen stilstaan bij de huidige situatie om van daaruit toekomstgericht te reflecteren en te handelen. Meer info en inschrijvingen: zie website.