Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

23 januari 2017Infomoment SAMEN GENTENAAR voor nieuwkomers

Op 15 en 16 februari organiseert In-Gent een infomoment van Samen Gentenaar, voor nieuwkomers die al een beetje Nederlands kennen, de taal graag beter leren spreken en zich goed willen integreren in de stad.

23 januari 2017Inspiratiedag: EHBS - Eerste Hulp Bij Scheiding

De Werkgroep Hoog Conflictueuze Scheidingen organiseert op 16 februari een inspiratiedag voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen. Zie website.

23 januari 2017Nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Het Oost-Vlaams Steunpunt Preventieve Gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 januari 2017Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak!

Op 23 februari vindt de studiedag Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak! plaats. Vind je armoede onaanvaardbaar en wil je weten hoe je dit kan aanpakken? Op de studiedag krijg je inspiratie om vanuit verschillende sectoren samen aan kinderarmoedebestrijding te werken. Zie pagina's van Provincie Oost-Vlaanderen en HoGent.

23 januari 2017Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 januari 2017Wijkcijfers in nieuwe onlinetoepassing

De Stad Gent lanceert een nieuwe toepassing Dashboard (gelinkt aan de Gent in cijfers-website) die omgevingsinformatie aanbiedt op een heel visuele en toegankelijke manier. Via het Dashboard kunt u per thema een aantal kerncijfers bekijken van de wijk die u zelf kiest.

17 januari 2017Lancering www.wegwijsingent.be en cheque KRAS vzw

Op 24 januari wordt www.wegwijsingent.be officieel bekendgemaakt en gelanceerd. Dit is een website ter ondersteuning van vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie (GIPS). Op hetzelfde moment krijgt KRAS vzw ook een cheque overhandigd van OCMW Gent.

16 januari 2017Inschrijven in een secundaire school in Gent

De brochure Inschrijven in een secundaire school in Gent schooljaar 17-18 liep net van de drukpers. De papieren versie kan ook aangevraagd worden bij het LOP.

16 januari 2017Aftrap Warme Stad Gent - Kick-off Huis voor Jongeren

Op 9 februari vanaf 16u wordt zowel het actieplan warme Stad Gent als het project Huis voor jongeren gelanceerd. Dit alles in het kader van veerkracht voor kinderen, jongeren en ouders. Programma en Schrijf nu in !

13 januari 2017Vorming radicalisering

De Stad Gent biedt rond het thema radicalisering een gespecialiseerd vormingsaanbod aan voor leerkrachten, begeleiders en eerstelijnwerkers die werken met jongeren en (jong)volwassenen. Alle modules uit het aanbod kunnen voor uw school of organisatie aangevraagd worden.

11 januari 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

11 januari 2017Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool start in het voorjaar met een vormingsreeks rond succesvol samenwerken. Zie website.

11 januari 2017Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief Pedagogisch Centrum Wageschot

Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Voorstelling programma Consult & Liaison

RADAR, Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen stelt op 14 februari het programma Consult & Liaison voor. Zie uitnodiging.

3 januari 2017Vacature psycholoog met ervaring in traumaproblematiek

De CLB's van Oost-Vlaanderen zoeken een psycholoog met ervaring in traumaproblematiek. Zie vacature. Solliciteren ten laatste op 9 januari.  Archief: berichten


EERSTE HULP BIJ SCHEIDING