Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

25 mei 2016Oost-Vlaamse Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning

Op 3 juni vindt een Oost-Vlaamse Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning plaats. Zie uitnodiging.

24 mei 2016Wereldvluchtelingendag

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag zet Universiteit Gent op 20 juni 2016 haar deuren open voor vluchtelingen. Vluchtelingen die interesse hebben om te studeren aan de UGent zijn van harte welkom. Meer informatie hier. Inschrijven via deze link

24 mei 2016Een ode aan de mantelzorg

Ziekenzorg CM presenteert een theatermonoloog 'met de mantel der liefde', als ode aan de mantelzorg. Op 26 mei om 14u30 in Ledeberg. Meer informatie hier. Inschrijven is verplicht.

24 mei 2016Nieuwsbrief Drugpunt

Drugpunt heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

24 mei 2016Studiedag netwerksamenwerking

Artevelde Hogeschool organiseert op 31 augustus een studiedag rond Netwerksamenwerking: visie, vertrouwen en belangen als basis voor succes?. Zie website.

24 mei 2016Nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Het Oost-Vlaams steunpunt preventieve gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 mei 2015Nieuwsbrief LOGO Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 mei 2015Jaaroverzicht 2015 OCMW Gent

OCMW Gent heeft haar jaaroverzicht 2015 gepubliceerd.

17 mei 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 mei 2016De Zuidpoort zoekt een groepswerker

De Zuidpoort zoekt een halftijds groepswerker. Zie vacature. Solliciteren voor 30 mei

10 mei 2016Slotconferentie BIEM

Stad Gent nodigt u op 2 en 3 juni uit voor de internationale slotconferentie van het Brugfigurenproject intra-Europese migratie. Zie uitnodiging en inschrijvingspagina.

10 mei 2016Studiedagen Hogeschool Gent

Hogeschool Gent organiseert de komende weken verschillende studiedagen.

10 mei 2016Nieuwsbrief HCA

Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen (HCA) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 mei 2016Presentaties Sociale Plattegrond

Op 19 april vond de sociale plattegrond plaats rond de doelgroep asielzoekers en vluchtelingen. De presentaties die toen gebruikt werden vind je hier.

9 mei 2016Inspringtheater Emma

Opvoedingswinkel Gent nodigt je uit voor het inspringtheater EMMA op 17 mei. Zie mail, website en affiche.

9 mei 2016Nieuwsbrief De Punt

De Punt heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 mei 2016Opendeur De Zuidpoort

De Zuidpoort houdt op 21 mei een open deur. Zie website.

9 mei 2016De Triangel zoekt begeleid(st)er Voetbalstraat

De Triangel zoekt begeleid(st)er Voetbalstraat. Zie vacature. Solliciteren voor13 mei.

9 mei 2016Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 mei 2016Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van Welzijnsoverleg Regio Gent is beschikbaar.

9 mei 2016Signalenbundel 2016

De Werkgroep Signalen Gent stelt de Signalenbundel 2016 voor. Zie bericht. De Signalenbundel 2016 Gent vind je hier.

6 mei 2016Studiedag Gent in cijfers

Data en Informatie van Stad Gent organiseert op dinsdag 31 mei 2016 een studiedag waar het analyse-werk van de voorbije jaren wordt gepresenteerd. Verhuisbewegingen, gentrificatie, verborgen stad en leefbaarheid komen aan bod. Het programma vind je hier

2 mei 2016Uitnodiging slotconferentie Brugfigurenproject IEM

Op 2 en 3 juni 2016 organiseert de Stad Gent een internationale slotconferentie van het Brugfigurenproject Intra-Europese Migratie. Meer informatie en programma vind je hier. Inschrijven kan hier

29 april 2016Intervisie Eerste Hulp bij Diversiteit

Stad Gent organiseert samen met IN-Gent gratis intervisie op 17 mei en 22 september. Aan de hand van casussen wordt besproken hoe je in de praktijk kan omgaan met diversiteit in de hulpverlening. De intervisie wordt begeleid door een arts. Inschrijven kan hier

29 april 2016Engagementsverklaring taalbeleid Stad en OCMW Gent

Stad en OCMW Gent hebben een engagementsverklaring taalbeleid uitgewerkt. Ziehier de nota

25 april 2016Inloophuis dementie opent zijn deuren in Gent

Inloophuis dementie opent officieel zijn deuren in Gent op 25 mei om 11u. Mensen met geheugenproblemen en dementie én hun mantelzorgers kunnen er terecht voor ontmoeting en informatie. Inschrijven via inloophuis.dementie@ocmw.gent.

25 april 2016Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 april 2016Voorstelling Gebruikersparticipatie binnen Arbeidszorg

Provincie Oost-Vlaanderen nodigt alle betrokkenen bij arbeidszorg uit op de voorstelling van het rapport "Gebruikersparticipatie binnen Arbeidszorg in Beeld" op 31 mei. Inschrijven voor 21 mei. Zie uitnodiging.

18 april 2016Save the date slotconferentie Brugfigurenproject IEM

Hou alvast 2 en 3 juni 2016 vrij voor de internationale slotconferentie van het Brugfigurenproject Intra-Europese Migratie. Meer informatie en programma volgen.

15 april 2016Dialoogdag Roppov Goede raad van (tante Kaat) OUDERS

Roppov nodigt ouders en hulpverleners uit Integrale Jeugdhulp uit op de dialoogdag "goede raad van (tante Kaat) ouders" op 3 juni. Meer info: zie nieuwsbrief. Inschrijven ten laatste 13 mei.

13 april 2016Handelen in situaties van verontrusting

Het IROJ Oost-Vlaanderen heeft besloten om in het kader van de actiefiche handelen in situaties van verontrusting een aantal trainingen te organiseren. Zie overzicht.

13 april 2016Trefdag Zelfzorg: Vernieuwen en verjongen van je vereniging

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen organiseert op 21 mei de Trefdag Zelfzorg rond het thema Vernieuwen en verjongen van je vereniging. Zie website.

13 april 2016Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL zorgregio Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 april 2016Omgaan met angst en emoties van je kind

Het Sociaal Huis Merelbeke organiseert op 17 mei de info avond omgaan met angst en emoties van je kind. Zie website.

13 april 2016Over de grenzen heen - werken met vluchtelingen

Steunpunt Jeugdhulp, Jongerenwelzijn en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseren op 2 juni "Over de grenzen heen - werken met vluchtelingen". Zie website.

13 april 2016Week van de opvoeding 2016

De Opvoedingswinkel van Gent geeft een overzicht van de activiteiten in het kader van de week van de opvoeding.

11 april 2016Infoavond Levensloop Gent

De Stichting tegen Kanker zoekt geëngageerde mensen om samen een Levensloop (een feestelijk evenement voor alle leeftijden) te organiseren in Gent in 2017. Interesse, kom dan naar de infoavond op woensdag 11 mei. Meer info hier.

11 april 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

11 april 2016Rookstopevent

Aan de vooravond van de 'werelddag zonder tabak' nodigt Logo Gezond+ lokale besturen en organisaties uit op een inspirerend rookstopevent op 30 mei van 17 tot 20u. Meer info en inschrijven hier

11 april 2016Vacatures bij Ateljee: heb jij kandidaten voor onze jobs?

Ateljee vzw is een sociale werkplaats en is dringend op zoek naar een aantal doelgroepmedewerkers. Zie vacatures

4 april 2016Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Het Centrum voor Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 april 2016Nieuwsbrief Community Landtrust

Het CLT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 april 2016Oost-Vlaams ondersteuning preventieve gezinsondersteuning

Het provinciebestuur zet de volgende maanden actief in op 4 zaken in het kader van het ondersteuningsaanbod preventieve gezinsondersteuning. Zie nieuwsbrief.

4 april 2016Psychosociale hulp aan vluchtelingen

Het netwerk Cultuursensitieve zorg organiseert op 27 mei een studiedag over psychosociale hulp aan vluchtelingen, op zoek naar verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Zie uitnodiging.

24 maart 2016Website Solidair Gent

Heel wat geëngageerde Gentenaars en organisaties zetten zich belangeloos in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarom lanceert de Stad Gent een nieuwe website: solidair.stad.gent. Via de website kunt u op zoek gaan naar vrijwilligers of materiaal. 

24 maart 2016Vorming budget- en schuldhulpverlening

BudgetInZicht Oost-Vlaanderen organiseert gratis vorming voor hulpverleners met cliënten in financiële problemen. Op 9 juni van 9u30 tot 12u over begeleiding van een schuldenaar in Collectieve Schuldenregeling. Dit in het CAW Huis, Oude Houtlei 124 Gent. Inschrijven kan hier.

24 maart 2016Vorming budget- en schuldhulpverlening

BudgetInZicht Oost-Vlaanderen organiseert gratis vorming voor hulpverleners met cliënten in financiële problemen. Op 10 mei van 9u30 tot 12u30 intervisie adhv casusbesprekingen. Dit in het CAW Huis, Oude Houtlei 124 Gent. Inschrijven kan hier.

24 maart 2016Nieuwe website IN-Gent

IN-Gent heeft een nieuwe website. Neem eens een kijkje

21 maart 2016Nieuwsbrief Community Land Trust (CLT)

CLT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

21 maart 2016Dagverzorgingscentrum voor jongdementen

Familiezorg Oost-Vlaanderen heeft een dagverzorgingscentrum voor mensen met jongdementie geopend in Nevele. Meer informatie en de folder.

21 maart 2016Nieuw groeiactieplan armoedebestrijding

Het nieuwe groeiactieplan armoedebestrijding 2016-2017 vind je hier terug.

21 maart 2016Inschrijven ¡¡Allemaal integraal!! 3 mei

Op 3 mei organiseert de Netwerkstuurgroep Deinze - Eeklo - Gent een tweede sessie van ¡¡Allemaal integraal!!, een infosessie rond Integrale Jeugdhulp, op maat van de hulpverlener. Inschrijven kan via de website.

15 maart 2016Boekvoorstelling Intra-Europese migratie en buurtstewards

Het team van de Buurtstewards nodigt jullie uit op de boekvoorstelling: “Intra-Europese migratie in de praktijk. Een voorstelling van het project Buurtstewards”. Inschrijven is verplicht en kan via deze link

10 maart 2016Oudertraining triple P (positief opvoeden)

CKG Kinderkasteeltje biedt oudertrainingen aan, zowel individueel als in groep. Midden april start een nieuwe groep in Merelbeke. Zie website.

10 maart 2016Communicatie voor anderstalige senioren

IN-Gent organiseert op 28 april een studievoormiddag rond Communicatie met anderstalige senioren voor professionelen die werken met senioren. Zie uitnodiging.

10 maart 2016CGG Eclips zoekt psycholoog

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips een halftijds psycholoog zoekt voor zijn werking forensische zorg. Zie vacature. Solliciteren voor 20 maart.

9 maart 2016Sociale plattegrond 19 april: Meerderjarige asielzoekers

Op 19 april vindt de volgende sociale plattegrond plaats. Het thema is: meerderjarige asielzoekers. Zie website.

8 maart 2016Agressie en grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties

Op 28 april vindt de studieavond Zorg zonder grenzen: Agressie en grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties plaats. Zie website.

8 maart 2016Omgaan met suïcidaal gedrag bij jongeren

Het Vormingscentrum Dr. Guislain organiseert op 22 maart de studiedag Omgaan met suïcidaal gedrag bij jongeren. Zie uitnodiging.

8 maart 2016Te koop: gezondheid

De CM geeft op 10 maart een lezing over hoe het komt dat sociale ongelijkheid in gezondheid reeds ontstaat voor de geboorte. Zie website.

8 maart 2016Nieuwsbrief Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 maart 2016Lezing en filmvoorstelling vluchtelingen

De vakgroep en opleiding sociaal werk organiseert in samenwerking met OCMW Gent, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en met de steun van Gentse Lente vzw en INGent een lezing en filmvoorstelling op maandag 21 maart 2016. Zie website.

8 maart 2016CGG Eclips zoekt psycholoog/orthopedagoog

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips zoekt voor zijn werking kinderzorg een deeltijdse psycholoog/orthopedagoog. Zie vacature. Solliciteren voor 20 maart.

8 maart 2016Woonzoek-vrijwilligers gezocht!

Ben je 18 jaar of ouder en heb je wekelijks enkele uren beschikbaar als vrijwilliger? Wil je in regio Gent kwetsbare personen helpen zoeken naar een geschikte woning? Contacteer dan het Intersectoraal Woonzoekteam via GSM 0499 75 22 91 of mail naar woonzoekteam.gent@cawoostvlaanderen.be! Of bekijk de vacature voor meer info.

4 maart 2016Kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap

Gezin en Handicap organiseert op 8 juni een infomoment rond kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap. Zie uitnodiging.

4 maart 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 maart 2016Talenten van autisme in de kijker

Naar aanleiding van Wereld Autisme Dag organiseert Tanderuis op 24 maart een vernissage met als thema Talenten van autisme in de kijker. Zie website.

4 maart 2016Subsidiereglement van onbetaalde naar betaalde arbeid

Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen keurde een subsidiereglement goed om drempels af te bouwen die de doorstroom van onbetaalde naar betaalde arbeid voor personen met psychische kwetsbaarheid, handicap, sociale achterstelling belemmeren. Zie website. Aanvraag indienen voor 1 april.

24 februari 2016Lezing en film thema vluchtelingen

Op maandagavond 21 maart organiseert de vakgroep sociaal werk HoGent in samenwerking met OCMW Gent en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een film- en discussieavond rond het thema vluchtelingen. Meer info en inschrijven kan hier

23 februari 2016Nieuwsflash Drugpunt

Drugpunt heeft een nieuwsflash uitgebracht met informatie over het aanbod vroeginterventie.

23 februari 2016Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Kijk ook eens naar hun vernieuwde website.

23 februari 2016Oefensessie Oost-Vlaanderen in cijfers

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Steunpunt Sociale Planning & Netwerking heeft een interessant instrument ontwikkeld:
oostvlaanderen.incijfers.be Heb je graag wat praktische tips om optimaal te werken met de tool? Kom dan naar de oefensessie op 21 april om 14 uur. Zie webpagina.

23 februari 2016De nieuwe Echo ligt in de rekken!

De nieuwste editie van het lijfblad Echo van De Zuidpoort kan je op de website downloaden.

22 februari 2016Oost-Vlaamse nieuwsbrief preventieve gezinsondersteuning

De Oost-Vlaamse dienst preventieve gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 februari 2016Oproep voor projecten tegen armoede

OCMW Gent trekt 75.000 euro uit voor de subsidiëring van projecten die armoede aanpakken. Elke Gentse feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk kan een subsidie aanvragen door een projectaanvraag in te dienen. Zie website. Indienen voor 30 april.

22 februari 2016Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 februari 2016Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 februari 2016Intersectorale samenwerking voor zorg op lokaal niveau

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen blikt op 22 maart terug op het onderzoek rond woonzorgzones en woonzorgnetwerken, met daarbij verslaggeving rond de regionale focusgroepen die in dat verband zijn doorgegaan en de regionale procesbegeleiding die daarvan het gevolg was. Zie uitnodiging.

22 februari 2016Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 februari 2016Eerste Hulp Bij Diversiteit: brochure en intervisie-momenten

Gent kent 156 verschillende nationaliteiten. Daarom krijgt de gezondheidszorg in Gent dagelijks patiënten uit de hele wereld over de vloer. Ter ondersteuning van de hulpverleners, biedt de Stad Gent nu een brochure en een intervisie aan. Zie mail.

16 februari 2016Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd bijna 2 jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over de laatste thema's, met name Geweld, Onvrede dienstverlening en Werk.

11 februari 2016Sociale cohesie - een lokaal verhaal

Sociale cohesie is de lijm die de samenleving bijeenhoudt. Deze uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor mensen in de buurt, enz. Daarom organiseert het Provinciebestuur op 10 maart een ontmoetingsmoment met de lokale besturen. Zie uitnodiging.

10 februari 2016Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 februari 2016Nieuwsbrief van CBE Leerpunt

Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 201630 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg

Op 1 maart wordt het 30 jarig bestaan van het platform hulpverlening Gentbrugge - Ledeberg gevierd. Zie uitnodiging.

9 februari 2016Week van de Vrijwilliger

51 Gentse organisaties zetten hun deuren open voor kandidaat vrijwilligers (55-plussers) van 27 februari tot 6 maart 2016. En ontdek het volledige programma www.stad.gent/vrijwilligersloket. Inschrijven kan tot en met 20/2 via Gentinfo 09 210 10 10.

9 februari 2016Campagne alcoholsensibilisering studenten

Op 8 februari start in Gent ‘Ken je Maat’, een grootschalige campagne mbt alcoholsensibilisering naar studenten met als voornaamste thema/boodschap ‘drink met mate en draag zorg voor elkaar’. Een initiatief van vzw JOETZ, de Stad Gent, CGG Eclips en het Gentse hoger onderwijs.

3 februari 2016Symposium Suïcidepreventie regio Deinze

Op 3 maart wordt een symposium Suïcidepreventie voor de regio Deinze georganiseerd. Zie uitnodiging.

3 februari 2016Sociale Trefdag Gent

De website van de Sociale Trefdag van Gent van 17 maart is gelanceerd.

1 februari 2016Informatie vluchtelingen Gent

Stad Gent bundelt alle informatie inzake vluchtelingen op de website http://www.stad.gent/vluchtelingen

1 februari 2016Samenlevingsopbouw Gent zoekt opbouwwerkers

Samenlevingsopbouw Gent zoekt opbouwwerkers. Vacature opbouwwerker bepaalde duur en vacature vervanging opbouwwerker. Solliciteren voor 5 februari.

29 januari 2016Samen Stromen, netwerkevent voor samenwerking en doorstroom

Socialeeconomie.be en De Punt organiseren op 22 februari Samen Stromen, een netwerkevent voor samenwerking en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie website

26 januari 2016Lezingen door gevluchte wetenschappers in Gent

Op 16 februari en 1 maart worden lezingen gehouden door gevluchte wetenschappers in Gent. Zie uitnodiging.

25 januari 2016Fusie Centrum OBRA en Baken

Centrum OBRA vzw en Baken vzw zijn vanaf 1 januari 2016 gefusioneerd tot OBRA|BAKEN vzw. Zie mededeling.

22 januari 2016Symposium Blikopener

Psycho-Social Revalidatiecentrum Mirabello organiseert op 15 maart het symposium Blikopener, de rol van de psycho-sociale revalidatie bij een hersteltraject. Zie programma.

22 januari 2016FDGG zoekt directeur

De Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg zoekt een directeur. Zie vacature. Solliciteren voor 16 februari.

22 januari 2016www.arbeidszorgjustitie.be

Zoek je arbeidszorg voor een justitiële cliënt? Of wil je een bestaand arbeidszorgtraject van een justitiële cliënt verbeteren? Probeer www.arbeidszorgjustitie.be uit als hulpmiddel om de samenwerking te faciliteren tussen Oost-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, het justitieel werkveld en andere relevante partners.

20 januari 2016Netwerkdag kinderobesitas

Op donderdag 25 februari gaat er van 14 tot 16u30 een netwerkdag door in Baarle (Drongen) voor professionals die werken met kinderen met obesitas. Meer info vind je hier

20 januari 2016Welzijnszorg steunt organisaties die armoede bestrijden

Welzijnszorg geeft steun aan organisaties die armoede voorkomen en bestrijden. Tussen eind januari en einde maart gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties en kunnen deze een (beperkte) financiële steun aanvragen via 3 mogelijkheden. Meer info vind je hier

19 januari 201630 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg

Op 1 maart 2016 wordt 30 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg en het Platform Hulpverlening gevierd en dit in de Welzijnsknoop van 9u30 tot 13u30 .

19 januari 2016Vooraankondiging Sociale Trefdag Gent 17 maart 2016

De Sociale Trefdag van Gent is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een boeiend netwerkmoment. De vooraankondiging van de volgende Trefdag, die plaatsvindt op 17 maart 2016 vind je hier.

19 januari 2016Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd bijna 2 jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over de thema's vrije tijd en juridisch.

19 januari 2016Flyer verhoogde tegemoetkoming

Er zijn heel wat mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, maar hier geen weet van hebben. Daarnaast gebruiken mensen met de verhoogde tegemoetkoming lang niet alle voordelen. Daarom vanuit het Gentse Gezondheidsbeleid deze digifolder

18 januari 2016Het M-decreet in de praktijk

Gezin en Handicap organiseert op 15 maart een info-avond rond het M-decreet, dat op 1 september van kracht ging en er voor zorgt dat meer leerlingen met een handicap terecht kunnen in het gewoon onderwijs. Zie uitnodiging.

18 januari 2016Symposium Suïcidepreventie regio Deinze

Op 3 maart wordt een symposium Suïcidepreventie voor de regio Deinze georganiseerd. Zie vooraankondiging.

18 januari 2016Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft haar nieuwsbrief voor januari uitgebracht. Wist je al dat Plazzo ook op facebook heel actief is: volg de plazzo-pagina om nog beter op de hoogte te blijven?

18 januari 2016Vacature gezinsondersteuner K&G

Vanuit Kind en Gezin is er een vacature voor gezinsondersteuner binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Meer info hier.

14 januari 2016Samen werkt beter... een toekomst voor helpende handen?

De PWA's en DCO's van de regio Gent Eeklo nodigen je uit voor de voorstelling van hun nieuw samenwerkingsverband op 18 februari. Zie uitnodiging.

14 januari 2016Startdag Warme Steden

Op 4 februari wordt deze studievoormiddag rond geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren georganiseerd, met ruimte voor zowel een eerste inzicht in de huidige noden en zorg in Gent, als voor kennismaking met het ruime netwerk van preventie. Zie website.

14 januari 2016Met weinig geld (over)leven in Gent

Op woensdag 27 januari wordt de nieuwe editie van het gratis boekje 'met weinig geld (over)leven in Gent' voorgesteld.Meer informatie en inschrijven kan hier

13 januari 2016Dienst Ondersteuningsplan (DOP) zoekt medewerker

De Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P) Oost-Vlaanderen zoekt een medewerker regio Gent voor onmiddellijke indiensttreding. Zie vacature. Solliciteren voor 31 januari.

7 januari 2016Eerste hulp bij schulden

Naar aanleiding van het signaal 'wachten op schuldbemiddeling of -beheer' organiseerden we in december 2015 vanuit het Lokaal Welzijnsbeleid Gent een 2de vormingssessie rond ‘eerste hulp bij schulden’. 40 basiswerkers namen deel en waren zeer positief. Met dank aan OCMW Gent hier de informatie.

6 januari 2016WRG zoekt projectmedewerk(st)er

Welzijnsoverleg Regio Gent zoekt een halftijds projectmedewerk(st)er voor het intersectoraal woonzoekteam. Zie vacature. Solliciteren voor 22 januari.

5 januari 2016Parkeerplaats voor mensen met een handicap

Organisaties met een maatschappelijke dienstverleningsopdracht op het grondgebied van Gent en die werken met chronische zieken, bejaarden, mensen met een handicap, ... kunnen een parkeerplaats voor mensen met een handicap voor hun dienstingang aanvragen bij de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent.Archief: berichten