Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

19 februari 2018Week van de vrijwilliger 2018: activiteiten in Gent

Tijdens de week van de vrijwilliger organiseert Stad Gent enkele activiteiten: een lezing op 6 maart over binden en (ver)binden van vrijwilligers, een vorming op 8 maart over de vrijwilligerswetgeving, en een vrijwilligersbeurs op 10 maart. Meer info en inschrijven

19 februari 2018Vormingsaanbod voorjaar herstelacademie Oost-Vlaanderen

Alle partners van de Herstelacademie Oost-Vlaanderen stellen graag het vormingsaanbod voorjaar 2018 voor: zie link.

14 februari 2018Vorming radicalisering en interculturele communicatie

De Stad Gent biedt rond het thema radicalisering een gespecialiseerd vormingsaanbod aan voor leerkrachten, begeleiders en eerstelijnwerkers die werken met jongeren en (jong)volwassenen. Alle modules uit het aanbod kunnen voor uw school of organisatie aangevraagd worden.

14 februari 2018Nieuwsbrief studietoelagen voor intermediairen

De afdeling School- en Studietoelagen verzendt vanaf februari 4 keer per jaar een nieuwsbrief naar hun partners met daarin actuele info, regelgeving en documenten. Intekenen op die nieuwsbrief kan hier

13 februari 2018 Opening inloopspreekuur VGV in Gent

Op 6 maart wordt het inloopspreekuur vrouwelijke genitale verminking (VGV) in Gent officieel geopend. Meer info en inschrijven.  

12 februari 2018Martens Sotteau heeft 2 vacatures

Binnen de vzw Martens-Sotteau zijn er momenteel 2 openstaande vacatures: Groepsbegeleider dagcentrum bijzondere jeugdzorg en Contextbegeleider bijzondere jeugdzorg. Solliciteren voor 28 februari.

9 februari 2018Lockers voor dak- en thuislozen

Stad Gent stelt aan dak- en thuislozen lockers ter beschikking voor het opslaan van kledij, slaapzak en belangrijke documenten. Zie website.

6 februari 2018Nieuwsbrief Beweging Mensen met een Laag Inkomen

De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2018Ieder talent telt in de social-profit sector

Op 7 maart worden workshops gegeven voor werkgevers in de social-profit sector over hoe multicultureel talent behouden. Zie uitnodiging.

6 februari 2018Kinderopvang en onderwijsdag

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018 gaan de Kinderopvang- en Onderwijsdagen door in het ICC Gent. Dit is een beurs met een aanbod aan workshops en standen rond opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zie website.

6 februari 2018Oudertraining in groep in Merelbeke

CKG Kinderkasteeltje organiseert vanaf april een oudertrainng in groep in Merelbeke volgens de Triple P methode. Zie uitnodiging.

6 februari 2018Participatief werken in de jeugdhulp

Op 13 maart vindt de inspiratiedag Participatief werken in de jeugdhulp - Participatie werkt! plaats. Zie uitnodiging.

6 februari 2018Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2018Kick-Off Mind-Spring stad Gent CAW

Op 1 januari startte CAW Oost-Vlaanderen met het Mind-Spring project in Gent. De werking en werkwijze wordt op 19 februari voorgesteld. Zie uitnodiging.

6 februari 2018Infosessie Mind-Spring Arabisch

Op 22 februari vindt een Mind-Spring infosessie plaats voor Arabischsprekende vluchtelingen. Zie uitnodiging.

5 februari 2018Vorming rond armoede voor vrijetijdsaanbieders

OCMW Gent organiseert op 6 maart een vormingsdag rond armoede voor Gentse vrijetijdsaanbieders. Meer info en inschrijven.

5 februari 2018Zorgcentrum na Seksueel geweld

Eind 2017 opende het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van UZ Gent. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen daar dag en nacht terecht voor alle mogelijke bijstand: medische en psychische zorg, eerste sporenonderzoek en, voor wie dat wil, hulp bij politieaangifte. Meer info en website

5 februari 2018Netwerkmoment naar een stad zonder beperking

Stad Gent organiseert op 22 februari een netwerkmoment, naar een Stad zonder beperking. Meer info en  inschrijven.

20180205Lezing solidariteit, een kostbaar goed

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent organiseert op 7 maart 2018 een lezing van Professor Frank Vandenbroucke over solidariteit als kostbaar goed. Meer info

5 februari 2018Nieuwe begeleide intersectorale intervisie infants

RADAR organiseert thema gebonden casusbespreking rond infants om ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen. Zie uitnodiging.

5 februari 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Er is een nieuwsbrief Nederlands oefenen

2 februari 2018Activiteitenaanbod Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo biedt ook in februari diverse aciviteiten aan die klaarheid kunnen scheppen in de onoverzichtelijke chaos van elke dag, zoals raak los uit je gepieker, leer in gesprek te gaan met mensen die het moeilijk hebben,...: zie kalender.

1 februari 2018Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 januari 2018Update programma vroegdetectie en vroeginterventie

RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) mag van de Vlaamse overheid in 2018 van start gaan met haar programma vroegdetectie en vroeginterventie. Het programma omvat activiteiten voor en met kinderen en jongeren met eerste tekenen van psychische problemen. Zie bericht.

26 januari 2018Crisisaanmeldingen psychische problemen kind & jongeren

Het programma "Crisis" binnen RADAR wordt verzorgd door alle centra geestelijke gezondheidszorg, alle reguliere kinder- en jeugdpsychiatrische diensten en de diensten voor bijzondere doelgroepen (middelen-afhankelijkheid, verstandelijke beperking, For-k, justitieel statuut). Zij bieden samen crisishulp voor kinderen- en jongeren met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem aan. Aanmelden kan via elke betrokken partner.

25 januari 2018Infosesie uitvoeringsbesluit decreet werk- en zorgtrajecten

Recent heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit werk en zorgtrajecten principieel goedgekeurd. Wil je meer weten over deze werk- en zorgtrajecten? Heeft jouw organisatie interesse om een rol te spelen in deze werk- zorgtrajecten maar zit je nog met enkele vragen? Schrijf je dan in voor de infosesie op 7 februari in VAC te Gent via de volgende link.

25 januari 2018Lancering website slachtofferzorg

Op 25 januari 2018 lanceerde Minister Vandeurzen de informatiesite www.slachtofferzorg.be voor slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag. Meer info voor verder bekendmaking.

24 januari 2018Opening Overkophuis Gent op 7 februari

De opening van het Overkophuis Gent vindt plaats op 7 februari. Zie uitnodiging.

24 januari 2018Nieuwsbrief ambassadeurs IN-Gent

Ambassadeurs IN-Gent bracht een nieuwsbrief uit

22 januari 2018Den Dries zoekt sociale innovator

Den Dries vzw zoekt een sociale innovator. Zie vacature. Solliciteren voor 28 februari.

22 januari 2018Vormingsaanbod vreemdelingenrecht

Hier vind je een overzicht van het vormingsaanbod van het Agentschap Integratie & Inburgering. 

22 januari 2018Nieuwsbrief De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 januari 2018Nieuw adres voor het JAC Gent Eeklo vanaf 1 februari 2018

Het JAC Gent-Eeklo verhuist op 1 februari naar Drabstraat 18 te Gent. Zie brief.

18 januari 2018Campagne Ieders stem telt

Samenlevingsopbouw Gent lanceert de campagne Ieders stem telt om ervoor te zorgen dat de gemeenteraadverkiezingen gaan over sociale thema’s die elke Gentenaar raken zoals arbeid, wonen, maatschappelijke dienstverlening,… Met deze link kun je je achterban vragen om mee te stemmen.

17 januari 2018Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 januari 2018Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt heeft een nieuwsbrief uitgebracht. 

17 januari 2018Vacature Stalking Alarm

De Dienst preventie voor veiligheid van Stad Gent zoekt een collega voor het Stalking Alarm. Zie brief en vacature. Deadline 2 februari

16 januari 2018Voorjaarsaanbod vormingscentrum Guislain

Het vormingscentrum Guislain heeft het vormingsaanbod voor het voorjaar 2018 bekend gemaakt. 

12 januari 20186 organisaties vormen samen Fiola vzw

Zes organisaties - ervaren in ambulante ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk - vormen samen Fiola vzw. Twee thuisbegeleidingsdiensten: De Kangoeroe en De Tandem en vier diensten begeleid wonen: De Dorpel, Het Bint, TWEB en Wunian. 

12 januari 2018Onderwijs voor minderjarige vluchtelingen en nieuwkomers

Stad Gent organiseert een infosessie over De Stap en Word Wijs, en over de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor minderjarigen in Gent vanuit het perspectief van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers. Meer info en inschrijven

11 januari 2018PZ Sint-Camillus+ PC Caritas = KARUS

Op 1 januari 2018 fuseerden Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem) en Psychiatrisch Centrum Caritas (Melle). Met de fusie ging een naamswijziging gepaard: beide zorgorganisaties werken nu samen onder de naam KARUS. Zie website.

9 januari 2018Oudersparticipatie anno 2018

Vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, regio Oost-Vlaanderen organiseert op 9 februari een namiddag rond ouderparticipatie anno 2018. Zie uitnodiging.

9 januari 2018Vorming afstand en nabijheid

Het GIPS-overleg organiseert op 22 februari een vorming over afstand en nabijheid. Zeker in relatie tot gezinnen in precaire verblijfssituaties is het niet zo evident om de juiste afstand te vinden en toch nabij te zijn. Meer info en inschrijven

25 januari 2018Infosesies uitvoeringsbesluit decreet werk- en zorgtrajecten

Recent heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit werk en zorgtrajecten principieel goedgekeurd. Wil je meer weten over deze werk- en zorgtrajecten? Heeft jouw organisatie interesse om een rol te spelen in deze werk- zorgtrajecten maar zit je nog met enkele vragen? Schrijf je dan in voor de infosesie op 7 februari in VAC te Gent via de volgende link.

9 januari2018Vacatures in Woonzorgcentrum De Mey Wachtebeke

Opnieuw vacatures in het WZC De Mey: teamleider/hoofdverpleegkundige, animator, verpleegkundige, zorgkundige, schoonmaakster, keukenhulp, ... bepaalde en onbepaalde duur. Deeltijds en/of voltijds. Solliciteer tegen 15 januari! Alle info vind je hier

9 januari 2018Nieuwsbrief LMN Regio Gent

LMN regio Gent bracht een nieuwsbrief uit. 

9 januari 2018Oudersparticipatie binnen jeugdhulp anno 2018

Oudersparticipatie Jeugdhulp Oost-Vlaanderen organiseert op 9 februari een informatiemoment voor het brede werkveld van de Jeugdhulp in Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijven

8 januari 2018Nieuwsbrief Nederlands oefenen

Nederlands oefenen bracht een nieuwsbrief uit

3 januari 2018Geestelijke gezondheid en lichte verstandelijke beperking

Het Vlaams-Nederlands congres "Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven" heeft plaats op 19 april 2018 in Melle. Zie website.

3 januari 2018Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 januari 2018Nieuwsbrief LOGO Gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 januari 2018Cliëntoverleg en bemiddeling Integrale Jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2018 staat de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) van Jongerenwelzijn in voor de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling. Meer informatie en contactgegevens vind je hier.

3 januari 2018Inloopspreekuur vrouwelijke genitale verminking in Gent

GAMS is een vereniging die zich inzet tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België. Vanaf januari wordt ze door de Stad Gent ondersteund om een inloopspreekuur voor de betrokken personen en gratis vormingen en infosessies aan professionals aan te bieden in Gent. Meer info en flyer

3 januari 2018Studiedag migratie-onderzoek in de praktijk

Op 25 januari 2018 organiseert het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) een studievoormiddag in Gent omtrent migratieonderzoek. Migratie en vluchten heeft een grote impact op het leven van de mensen zelf en op de samenleving waar ze zich vestigen. Info en inschrijven

22 december 2017Vacature arbeidstrajectbegeleider De Keiberg

Arbeidscentrum De Keiberg heeft een vacature voor een halftijdse functie arbeidstrajectbegeleiding, met mogelijkheid tot bijkomende halftijdse functie in beschut wonen of Mirabello. Solliciteren ten laatste 31/12/17.Archief: berichten