Welzijnsoverleg Regio Gent houdt op te bestaan

Beste bezoeker van de website van Welzijnsoverleg Regio Gent,

De werking van het regionaal welzijnsoverleg (RWO) is vanaf 1 juli 2020 ingekanteld in de werking van de eerstelijnszones. De regio van WRG omvat meerdere eerstelijnszones, maar het grootste gedeelte van de werking situeert zich binnen de ELZ Gent. Op 30 juni neemt WRG vzw afscheid, opdat de eerstelijnszone in Gent een breed verhaal wordt, waarin zorg en welzijn elkaar vinden.

Binnenkort bezorgen we jullie praktische informatie over de integratie van onze werking binnen de Eerstelijnszone Gent. Intussen blijven we vol enthousiasme bereikbaar voor Ólle sociaal werkers, hun organisaties en hulpzoekers in Gent. Omdat wij geloven in een gemeenschappelijk verhaal, de kracht van samenwerking en de nood aan heldere informatie. Omdat het vandaag meer dan ooit nodig is om knelpunten te signaleren, om hulp te bieden en om hulp te kunnen vinden. Omdat de gevolgen van de corona-crisis voelbaar zijn voor elk van ons, en in het bijzonder de meest kwetsbaren treffen. Omdat wij ons samen met jullie willen blijven inzetten voor een warme samenleving.

Wil je na 1 juli op een gelijkaardige manier ge´nformeerd worden over de Gentse welzijns- en zorgsector?

Schrijf je dan nu in op de nieuwsbrief van Eerstelijnszone Gent.