Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

11 februari 2016Sociale cohesie - een lokaal verhaal

Sociale cohesie is de lijm die de samenleving bijeenhoudt. Deze uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor mensen in de buurt, enz. Daarom organiseert het Provinciebestuur op 10 maart een ontmoetingsmoment met de lokale besturen. Zie uitnodiging.

10 februari 2016Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 februari 2016Nieuwsbrief van CBE Leerpunt

Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 201630 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg

Op 1 maart wordt het 30 jarig bestaan van het platform hulpverlening Gentbrugge - Ledeberg gevierd. Zie uitnodiging.

9 februari 2016Week van de Vrijwilliger

51 Gentse organisaties zetten hun deuren open voor kandidaat vrijwilligers (55-plussers) van 27 februari tot 6 maart 2016. En ontdek het volledige programma www.stad.gent/vrijwilligersloket. Inschrijven kan tot en met 20/2 via Gentinfo 09 210 10 10.

9 februari 2016Campagne alcoholsensibilisering studenten

Op 8 februari start in Gent ‘Ken je Maat’, een grootschalige campagne mbt alcoholsensibilisering naar studenten met als voornaamste thema/boodschap ‘drink met mate en draag zorg voor elkaar’. Een initiatief van vzw JOETZ, de Stad Gent, CGG Eclips en het Gentse hoger onderwijs.

3 februari 2016Symposium Suïcidepreventie regio Deinze

Op 3 maart wordt een symposium Suïcidepreventie voor de regio Deinze georganiseerd. Zie uitnodiging.

3 februari 2016Sociale Trefdag Gent

De website van de Sociale Trefdag van Gent van 17 maart is gelanceerd.

1 februari 2016Informatie vluchtelingen Gent

Stad Gent bundelt alle informatie inzake vluchtelingen op de website http://www.stad.gent/vluchtelingen

1 februari 2016Samenlevingsopbouw Gent zoekt opbouwwerkers

Samenlevingsopbouw Gent zoekt opbouwwerkers. Vacature opbouwwerker bepaalde duur en vacature vervanging opbouwwerker. Solliciteren voor 5 februari.

29 januari 2016Samen Stromen, netwerkevent voor samenwerking en doorstroom

Socialeeconomie.be en De Punt organiseren op 22 februari Samen Stromen, een netwerkevent voor samenwerking en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie website

26 januari 2016Lezingen door gevluchte wetenschappers in Gent

Op 16 februari en 1 maart worden lezingen gehouden door gevluchte wetenschappers in Gent. Zie uitnodiging.

25 januari 2016Fusie Centrum OBRA en Baken

Centrum OBRA vzw en Baken vzw zijn vanaf 1 januari 2016 gefusioneerd tot OBRA|BAKEN vzw. Zie mededeling.

22 januari 2016Symposium Blikopener

Psycho-Social Revalidatiecentrum Mirabello organiseert op 15 maart het symposium Blikopener, de rol van de psycho-sociale revalidatie bij een hersteltraject. Zie programma.

22 januari 2016FDGG zoekt directeur

De Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg zoekt een directeur. Zie vacature. Solliciteren voor 16 februari.

22 januari 2016www.arbeidszorgjustitie.be

Zoek je arbeidszorg voor een justitiële cliënt? Of wil je een bestaand arbeidszorgtraject van een justitiële cliënt verbeteren? Probeer www.arbeidszorgjustitie.be uit als hulpmiddel om de samenwerking te faciliteren tussen Oost-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, het justitieel werkveld en andere relevante partners.

20 januari 2016Netwerkdag kinderobesitas

Op donderdag 25 februari gaat er van 14 tot 16u30 een netwerkdag door in Baarle (Drongen) voor professionals die werken met kinderen met obesitas. Meer info vind je hier

20 januari 2016Welzijnszorg steunt organisaties die armoede bestrijden

Welzijnszorg geeft steun aan organisaties die armoede voorkomen en bestrijden. Tussen eind januari en einde maart gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties en kunnen deze een (beperkte) financiële steun aanvragen via 3 mogelijkheden. Meer info vind je hier

19 januari 201630 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg

Op 1 maart 2016 wordt 30 jaar welzijn in de wijk Gentbrugge-Ledeberg en het Platform Hulpverlening gevierd en dit in de Welzijnsknoop van 9u30 tot 13u30 .

19 januari 2016Vooraankondiging ¡¡Allemaal integraal!! Revisited

Op 17 september organiseerde de Netwerkstuurgroep Deinze - Eeklo - Gent ¡¡Allemaal integraal!!, een infosessie rond Integrale Jeugdhulp, op maat van de hulpverlener. Op 3 mei is er een tweede editie. Zie vooraankondiging.

19 januari 2016Vooraankondiging Sociale Trefdag Gent 17 maart 2016

De Sociale Trefdag van Gent is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een boeiend netwerkmoment. De vooraankondiging van de volgende Trefdag, die plaatsvindt op 17 maart 2016 vind je hier.

19 januari 2016Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent

De Signalenbundel 2014 werd bijna 2 jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over de thema's vrije tijd en juridisch.

19 januari 2016Flyer verhoogde tegemoetkoming

Er zijn heel wat mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, maar hier geen weet van hebben. Daarnaast gebruiken mensen met de verhoogde tegemoetkoming lang niet alle voordelen. Daarom vanuit het Gentse Gezondheidsbeleid deze digifolder

18 januari 2016Het M-decreet in de praktijk

Gezin en Handicap organiseert op 15 maart een info-avond rond het M-decreet, dat op 1 september van kracht ging en er voor zorgt dat meer leerlingen met een handicap terecht kunnen in het gewoon onderwijs. Zie uitnodiging.

18 januari 2016Symposium Suïcidepreventie regio Deinze

Op 3 maart wordt een symposium Suïcidepreventie voor de regio Deinze georganiseerd. Zie vooraankondiging.

18 januari 2016Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft haar nieuwsbrief voor januari uitgebracht. Wist je al dat Plazzo ook op facebook heel actief is: volg de plazzo-pagina om nog beter op de hoogte te blijven?

18 januari 2016Vacature gezinsondersteuner K&G

Vanuit Kind en Gezin is er een vacature voor gezinsondersteuner binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Meer info hier.

14 januari 2016Samen werkt beter... een toekomst voor helpende handen?

De PWA's en DCO's van de regio Gent Eeklo nodigen je uit voor de voorstelling van hun nieuw samenwerkingsverband op 18 februari. Zie uitnodiging.

14 januari 2016Startdag Warme Steden

Op 4 februari wordt deze studievoormiddag rond geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren georganiseerd, met ruimte voor zowel een eerste inzicht in de huidige noden en zorg in Gent, als voor kennismaking met het ruime netwerk van preventie. Zie website.

14 januari 2016Met weinig geld (over)leven in Gent

Op woensdag 27 januari wordt de nieuwe editie van het gratis boekje 'met weinig geld (over)leven in Gent' voorgesteld.Meer informatie en inschrijven kan hier

13 januari 2016Dienst Ondersteuningsplan (DOP) zoekt medewerker

De Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P) Oost-Vlaanderen zoekt een medewerker regio Gent voor onmiddellijke indiensttreding. Zie vacature. Solliciteren voor 31 januari.

7 januari 2016Eerste hulp bij schulden

Naar aanleiding van het signaal 'wachten op schuldbemiddeling of -beheer' organiseerden we in december 2015 vanuit het Lokaal Welzijnsbeleid Gent een 2de vormingssessie rond ‘eerste hulp bij schulden’. 40 basiswerkers namen deel en waren zeer positief. Met dank aan OCMW Gent hier de informatie.

6 januari 2016WRG zoekt projectmedewerk(st)er

Welzijnsoverleg Regio Gent zoekt een halftijds projectmedewerk(st)er voor het intersectoraal woonzoekteam. Zie vacature. Solliciteren voor 22 januari.

5 januari 2016Parkeerplaats voor mensen met een handicap

Organisaties met een maatschappelijke dienstverleningsopdracht op het grondgebied van Gent en die werken met chronische zieken, bejaarden, mensen met een handicap, ... kunnen een parkeerplaats voor mensen met een handicap voor hun dienstingang aanvragen bij de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent.Archief: berichten