Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.
3 maart 2015Gratis vorming adviesraden en kwetsbare groepen

Gemeentebesturen kunnen dankzij het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen inschrijven op een gratis vormingsaanbod voor gemeentelijke adviesraden om de betrokkenheid van kwetsbare groepen te versterken bij de plaatselijke adviesraden. Zie ook folder.

2 maart 2015Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

27 februari 2015Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 februari 2015Studienamiddag Mondzorg

Op donderdag 2 april 2015 organiseert de gezondheidsdienst van de Stad Gent een studienamiddag 'mond aan mond'. De uitnodiging vind je hier. Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

25 februari 2015E-zine dienst Jeugd Gent

De dienst Jeugd van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp

Integrale Jeugdhulp heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Van 23 tot 25 april vindt de REVA beurs plaats, een informatiebeurs voor mensen met een beperking. Zie website.

24 februari 2015Nieuwe openingsuren JAC

Het CAW Jongerenonthaal binnen het JAC heeft  met ingang van 1 maart nieuwe opensuren. Zie flyer.

23 februari 2015Provinciale nieuwsbrief ouderen februari 2015

De consulente ouderenparticipatie van provincie Oost-Vlaanderen maakte via een provinciale nieuwsbrief een overzicht van de informatie die ze in februari ontving.

23 februari 2015Vaardig samenwerken in het Vrijwilligerswerk

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen organiseert op 3 maart de studiedag vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk, zowel voor vrijwilligers als voor professionelen in de zorg- en welzijnssector. Inschrijven ten laatste 26 februari.

17 februari 2015Wat kinderen echt nodig hebben bij een scheiding

De Gezinsbond organiseert op 3 maart een lezing door Claire Wiewauters: Mijn ouders zijn uit elkaar, over de steun die kinderen echt nodig hebben bij een scheiding. Zie website.

16 februari 2015Inschrijven in een secundaire school in Gent

De brochure inschrijven in een secundaire school in Gent – schooljaar 15-16 liep net van de drukpers. De brochures worden in de loop van deze week in alle Gentse basisscholen verdeeld. De papieren versie kan ook aangevraagd worden bij het LOP

16 februari 2015Infomoment Het PAKT

Het PAKT organiseert op 3 maart het infomoment: Hoever staan we binnen het PAKT met de vermaatschappelijking van de zorg. Zie uitnodiging.

16 februari 2015Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 februari 2015De Triangel zoekt

De Triangel zoekt een verpleegkundige voor inslapende diensten en een hoofdverpleegster voor Molendreef (solliciteren voor 25 februari).

12 februari 2015Ouder worden in je buurt: project uit te lenen en subsidie

Bij provincie Oost-Vlaanderen kan u het project Ouder worden in je buurt, een methodiek voor kwetsbare ouderen uitlenen en een subsidie van 2000 euro per uitvoering aanvragen.  Meer info: zie website.

9 februari 2015Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 2015Sociale Kaart van Gent verschijnt op 29 mei!!!

De nieuwe Sociale Kaart van Gent verschijnt op 29 mei. Zie pagina.

9 februari 2015Nieuwe themawandelingen

In april en mei vinden er opnieuw themawandelingen van Welzijnsoverleg Regio Gent plaats, tweemaal in de gevangenis van Gent en een rond het thema crisishulpverlening.  Zie pagina.

9 februari 2015Nieuwsbrief Namaste

Namaste heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 2015Gratis zendtijd op VRT!

De VRT stelt gratis zendtijd op radio en tv ter beschikking voor spots van humanitaire en maatschappelijke campagnes. De spots moeten passen in een mediacampagne rond een bepaald thema die over heel Vlaanderen georganiseerd wordt door een niet-gouvernementele organisatie die een collectief belang nastreeft. Klik op de links voor het aanvraagformulier en meer info.

9 februari 2015Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2015Publicatie rond Toekomstoriëntering

Het Kruispunt Migratie-Integratie bracht "Toekomstoriëntering. Met precaire verblijvers werken aan een zinvol toekomstperspectief." uit, Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met diverse Gentse actoren. Zie website en download.

6 februari 2015Participatieprojecten kansengroepen

Het Vlaams agentschap Sociaal Cultureel Werk heeft een projectoproep “participatieprojecten kansengroepen” gelanceerd. De focus ligt op een aantal kansengroepen, zoals: personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond, gezinnen met kinderen. Zie website.

6 februari 2015Oproep Prijs Armoede Uitsluiten 2015

Welzijnszorg doet een oproep voor de "Prijs Armoede Uitsluiten 2015". Zie website. Projecten indienen voor 15 maart.

6 februari 2015Psychofarmacologische grensgebieden

Op 24 februari vindt het Dr. Guislain Colloquium plaats rond Psychofarmacologische grensgebieden. Zie uitnodiging.

6 februari 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht

6 februari 2015Nieuwsbrief vzw JONG

JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2015Vacatures bij PC Sint-Jan Baptist

PC Sint-Jan Baptist zoekt een psycholoog (voor 18/2) en een afdelingshoofd voor het Centrum voor Arbeidszorg (voor 13/2). Zie vacatures

5 februari 2015OCMW Wachtebeke zoekt maatschappelijk werker

OCMW Wachtebeke zoekt maatschappelijk werker vanaf 1 juni 2015. Zie vacature

3 februari 2015Provinciale nieuwsbrief ouderen januari 2015

De consulente ouderenparticipatie van provincie Oost-Vlaanderen maakte via een provinciale nieuwsbrief een overzicht van de informatie die ze in januari ontving.

29 januari 2015Website en nieuwsbrief Changemakers

Het project Changemakers liep 3 jaar en heeft een website uitgebracht met resultaten en goede praktijken rond participatie met aandacht voor superdiversiteit. Voortaan is er ook een nieuwsbrief.

28 januari 2015Goedkope warme maaltijden in Gent

Het OCMW Gent heeft een overzicht gemaakt van locaties waar mensen in armoede 'goedkoop' een warme maaltijd kunnen verkrijgen. 

28 januari 2015Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 januari 2015HINT Tip

HINT heeft een tip uitgebracht.

26 januari 2015Herstelfonds zoekt potentiŽle werkgevers

Het Herstelfonds zoekt potentiële werkgevers.  Meer informatie tijdens het infomoment op 10 februari (inschrijven ten laatste 30/1) en in folder.

21 januari 2015Aanbod kinderen van ouders met afhankelijkheidsprobleem

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Eclips start met een kosteloos aanbod van 5 individuele gesprekken voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. Meer informatie vind je hier

19 januari 2015Projectoproep: Ik wil erbij!

Ten laatste 14 februari kunnen innovatieve, creatieve en duurzame projecten die een solidair netwerk tot stand brengen een projectaanvraag indienen bij Hart voor Handicap. Meer info: zie projectoproep

15 januari 2015Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

TOPunt organiseert op 13 maart een infonamiddag over het decreet Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, dat vanaf 1 september 2015 een belangrijke impact zal hebben voor het gewoon en buitengewoon onderwijs.

15 januari 2015Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht

15 januari 2015Vooraankondiging infomoment Het PAKT

Op 3 maart vindt het 5de infomoment van Het PAKT plaats in de Oude Abdij in Drongen. Zie vooraankondiging in de nieuwsbrief.

15 januari 2015Actualisatie van de kandidatenregisters voor sociaal wonen

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren actualiseren dit voorjaar hun inschrijvingsregisters van kandidaat-huurders. Dienst Wonen van de Stad Gent vraagt aan hulpverleners om hierrond alert te zijn bij hun cliënten die ingeschreven zijn voor een sociale woning. Zie mail.

15 januari 2015Mijn ouders zijn uit elkaar

De Gezinsbond organiseert de komende weken 2 lezingen rond het thema "Mijn ouders zijn uit elkaar". Zie mail.

14 januari 2015Boterhammen in Brieljant

Op 20 januari wordt in Deinze een nieuwe Boterhammen in Brieljant georganiseerd, waarbij Veilige Thuis de werking van de afdelingen Huize Kattebeek en Beschermd Wonen komt schetsen. Zie uitnodiging.

14 januari 2015Vormingssessie budget- en schuldhulpverlening

Lokaal Welzijnsbeleid Gent en CAW Oost-Vlaanderen organiseren op 24 maart een vormingssessie voor nulde- en eerstelijnswerkers rond budget- en schuldhulpverlening. De vorming  zal een licht werpen op bestaande instrumenten, hulpmiddelen en partners om cliënten te helpen met hun financiën. Meer informatie. Inschrijven kan hier.

12 januari 2015Stressreductie en relaxatie bij autisme

Autisme Centraal organiseert op 26 maart een lentesymposium rond stressreductie en relaxatie bij autisme.  Zie website.

12 januari 2015Laatste nieuwsbrief OdiCE

Sinds 1 januari 2015 maakt OdiCE deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering. Kort voor nieuwjaar werd nog de laatste nieuwsbrief verzonden.

12 januari 2015De Triangel zoekt een begeleid(st)er

De Triangel zoekt een halftijds begeleid(st)er voor De Korenbloem. Zie vacature. Solliciteren voor 25 januari.

12 januari 2015Inschrijvingen basisonderwijs

De nieuwe gids om een kind in te schrijven in een basisschool is er en vind je hier. Vanaf 30 januari 2015 (12u 's middags) kunnen ouders hun kind reeds aanmelden via meldjeaan.gent.be

12 januari 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 januari 2015Symposium Equity in de gezondheidszorg

Op 20 januari 2015 organiseert de stuurgroep diversiteit en gelijke kansen van het UZ Gent een symposium met experts over equity in onze gezondheidszorg.  Zie uitnodiging

9 januari 2015vzw Apart

De vzw aPart is een nieuwe fusie-vzw en bundelt  vanaf 1 januari 2015 4 organisaties:  de Totem, Hadron, het Centrum voor Ambulante Begeleiding en (het oude) aPart met inbegrip van De Werf. 

8 januari 2015Nieuwsbrief Goed om te weten Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo brengt via de nieuwsbrief Goed om te weten een overzicht van vormingen in januari en februari o.a. over fondsenwerving voor vrijwilligers en burnout.

8 januari 2015Slotevent 50 jaar migratie

Op donderdagavond 15 januari wordt het themajaar rond 50 jaar migratie in Gent feestelijk afgesloten. Zie programma

7 januari 2015Denk over later

Via het project JOSS (Jong en Oud Samen Sterk) realiseerde seniorenvereniging LBV o.a. een test en brochure over de planning van het leven en video’s over belangrijke levensvragen waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Zie website

7 januari 2015Durfdagen over Perspectief 2020

DURF2020 organiseert Durfdagen voor allen die mensen met een beperking sterker willen maken in Gent op 15, 17, 29 en 31 januari en 28 februari. Zie overzicht.

6 januari 2015Bewind over meerderjarige onbekwamen praktische invalshoek

Op 29 januari gaat de vorming bewind over meerderjarige onbekwamen: een praktische invalshoek door. 

6 januari 2015Studienamiddag middelenmisbruik bij jongeren ťn hun ouders

Het Zorgcircuit Middelenmisbruik Jongeren organiseert een studienamiddag middelenmisbruik bij jongeren én hun ouders op 23 januari.

5 januari 2015De Triangel zoekt een begeleid(st)er

De Triangel zoekt een deeltijds begeleid(st)er voor De Aster.  Zie vacature. Solliciteren voor 12 januari.Archief: berichten