Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw verhuist op 1 april naar Kasteellaan 479, bus 101, 9000 Gent. In de dagen voor en na de verhuis zal het team moeilijk bereikbaar zijn. Stuur gerust een mail indien je ons niet telefonisch kunt bereiken, en we trachten die zo snel mogelijk op te volgen.
30 maart 2015Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 maart 2015Werelddag zonder tabak

Naar aanleiding van de werelddag zonder tabak op 31 mei, kun je voor (het organiseren van) activiteiten en materialen terecht bij Logo Gezond+ Gent en via deze link

26 maart 2015Aanbod kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Eclips start met een kosteloos aanbod van 5 individuele gesprekken voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. Meer informatie vind je hier

26 maart 2015Gratis sessies mentale veerkracht

Met het project 'Blijf er niet mee zitten' wil stad Gent in de verschillende wijken geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en de veerkracht van Gentenaars vergroten. Meer informatie over het aanbod vind je hier

26 maart 2015Rabot op je bord breidt uit

Stadsakker De Site en de Sociale Kruideniers Gent organiseren op 13 april een feestelijke receptie naar aanleiding van de lancering van de (web)shop van Rabot op je bord. Inschrijven verplicht, zie uitnodiging.

25 maart 2015Nieuwsbrief Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe)

Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) organiseert komend jaar opnieuw verschillende vormingen voor een ruim publiek. Een voorproefje vind je in de nieuwsbrief.

25 maart 2015Triple P Groep Sint-Amandsberg

CKG Kinderkasteeltje organiseert de oudertraining in groep (triple P) die start in april 2015 te Sint Amandsberg. Zie website.

25 maart 2015Cyberpesten... pesten in een modern jasje

De Gezinsbond Zwijnaarde organiseert op 23 april een lezing over cyberpesten. Zie uitnodiging.

25 maart 2015Nieuwsbrief Logo gezond+

Logo Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 maart 2015De Triangel zoekt gezinsbegeleid(st)er

De Triangel zoekt gezinsbegeleid(st)er. Zie vacature. Solliciteren voor 7 april.

25 maart 2015Cluster-ring cultuursensitieve zorg

Het PAKT organiseert op 16 juni een nieuwe cluster-ring rond cultuursensitieve zorg. Zie uitnodiging.

25 maart 2015Brochure ambulant aanbod GGZ regio Gent-Eeklo

De werkgroep ambulante actoren, bestaande uit partners van Het PAKT, met een ambulant aanbod in de zorg voor mensen met psychische problemen, heeft een brochure ambulant aanbod GGZ regio Gent-Eeklo uitgebracht. Papieren versie en meer info: sofiewybo@pakt.be.

25 maart 2015Nieuwsbrief Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 maart 2015Basiseducatie werkt aan cijfers

Centrum voor Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 maart 2015Inspiratiedag Ouderen- en thuiszorg

VVSG organiseert op 7 mei een inspiratiedag ouderen- en thuiszorg. Zie programma.

19 maart 2015Libera me: over euthanasie en psychisch lijden

Op 23 april nodigt psychiater dr. Lieve Thienpont u uit op de gratis voorstelling van het boek Libera Me, getuigenissen en reflecties over euthanasie en psychisch lijden.

18 maart 2015Lezing discretie binnen sociaal werk

Op 25 maart organiseert de faculteit voor psychologie en pedagogische wetenschappen een lezing van Tony Evans over de praktische ethiek van discretie binnen sociaal werk. Hier meer informatie en inschrijven. 

18 maart 2015Sensibiliseringsactie darmkanker

Op 25 en 26 maart 2015 organiseren de Stichting, CvKO, Logo Gezondplus en de Stad Gent een sensibiliseringsactie rond darmkankerscreening in het Shoppingcenter Gent Zuid. Meer informatie vind je hier en in de flyer.

17 maart 2015Nieuw reglement erkenning verenigingen

Op 23 februari 2015 keurde de gemeenteraad een nieuw reglement goed voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking. Zie mail.

17 maart 2015Nieuwsbrief Community Land Trust Gent

Community Land Trust (CLT) Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 maart 2015Veerkrachtige Gemeente Deinze

Op 4 juni vindt Veerkrachtige Gemeente plaats in Deinze. Zie programma.

16 maart 2015Presentaties over M-decreet via TOPunt

TOPunt organiseerde op 13 maart een infonamiddag over het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, dat vanaf 1/9/15 een belangrijke impact zal hebben voor het gewoon en buitengewoon onderwijs. Zie website voor presentaties.

11 maart 2015Talenten van autisme in de kijker

Tanderuis kiest er voor om tijdens de Wereld Autisme Dag de talenten van personen met autisme in de kijker te zetten met een vernissage op 2 april. Zie flyer.

11 maart 2015Nieuwsbrief Agentschap Integratie en Inburgering

Sinds 1 januari maakt ODiCe deel uit van het verzelfstandigd Agentschap Integratie en Inburgering, en heeft een eerste nieuwsbrief uitgebracht na de reorganisatie.

11 maart 2015Nieuwsbrief HCA Oost-Vlaanderen

HCA Oost-Vlaanderen biedt Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen aan binnen de hele provincie Oost-Vlaanderen en heeft net een nieuwsbrief uitgebracht.

9 maart 2015Dag van de zorg

Op zondag 15 maart gaat de vierde editie van Dag van de Zorg door, waarbij welzijns- en gezondheidsorganisaties hun deuren opdenstellen tussen 10 en 17u. Ook een tiental voorzieningen in het Gentse. Meer info vind je hier

6 maart 2015Dag tegen racisme

Naar aanleiding van de Dag tegen Racisme wordt op 20 maart om 14u het actieplan rascismebestrijding van de Stad Gent voorgesteld. Daarna wordt ook het programma van de Gentse lente voorgesteld. Meer informatie vind je hier

6 maart 2015Zitdag OCMW voor senioren bij CDF vzw

Sinds kort kunnen senioren met een migratie-achtergrond terecht bij CDFvzw. Daar zit een OCMW-medewerker om de 14 dagen op dinsdagvoormiddag om op maat hulp te bieden bij zorg, administratie, ... Meer informatie vind je hier

5 maart 2015Nieuwsbrief vzw JONG

Vzw JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

5 maart 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

5 maart 2015Nieuwsbrief De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 maart 2015Teambegeleiding in woonzorgcentra

NOGGGG, het Netwerk Ouderen Geestelijke Gezondheidszorg Groot-Gent stelt een pool van teambegeleiders ter beschikking om de medewerkers in woonzorgcentra, extra handvaten aan te reiken in het omgaan met gedragsproblemen of onderliggende psychische en psychiatrische problemen bij ouderen. Zie website en folder.

4 maart 2015Gewoon in het speciale. Speciaal in het gewone

Spond organiseert op 25 maart de studiedag: "Gewoon in het speciale, Speciaal in het gewone. Ambulant en mobiel werken met personen met een beperking." Zie uitnodiging. Inschrijven kan hier.

4 maart 2015Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 maart 2015Gratis vorming adviesraden en kwetsbare groepen

Gemeentebesturen kunnen dankzij het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen inschrijven op een gratis vormingsaanbod voor gemeentelijke adviesraden om de betrokkenheid van kwetsbare groepen te versterken bij de plaatselijke adviesraden. Zie ook folder.

2 maart 2015Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

27 februari 2015Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 februari 2015Studienamiddag Mondzorg

Op donderdag 2 april 2015 organiseert de gezondheidsdienst van de Stad Gent een studienamiddag 'mond aan mond'. De uitnodiging vind je hier. Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

25 februari 2015E-zine dienst Jeugd Gent

De dienst Jeugd van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp

Integrale Jeugdhulp heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2015Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Van 23 tot 25 april vindt de REVA beurs plaats, een informatiebeurs voor mensen met een beperking. Zie website.

24 februari 2015Nieuwe openingsuren JAC

Het CAW Jongerenonthaal binnen het JAC heeft  met ingang van 1 maart nieuwe opensuren. Zie flyer.

23 februari 2015Provinciale nieuwsbrief ouderen februari 2015

De consulente ouderenparticipatie van provincie Oost-Vlaanderen maakte via een provinciale nieuwsbrief een overzicht van de informatie die ze in februari ontving.

23 februari 2015Vaardig samenwerken in het Vrijwilligerswerk

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen organiseert op 3 maart de studiedag vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk, zowel voor vrijwilligers als voor professionelen in de zorg- en welzijnssector. Inschrijven ten laatste 26 februari.

17 februari 2015Wat kinderen echt nodig hebben bij een scheiding

De Gezinsbond organiseert op 3 maart een lezing door Claire Wiewauters: Mijn ouders zijn uit elkaar, over de steun die kinderen echt nodig hebben bij een scheiding. Zie website.

16 februari 2015Inschrijven in een secundaire school in Gent

De brochure inschrijven in een secundaire school in Gent – schooljaar 15-16 liep net van de drukpers. De brochures worden in de loop van deze week in alle Gentse basisscholen verdeeld. De papieren versie kan ook aangevraagd worden bij het LOP

16 februari 2015Infomoment Het PAKT

Het PAKT organiseert op 3 maart het infomoment: Hoever staan we binnen het PAKT met de vermaatschappelijking van de zorg. Zie uitnodiging.

16 februari 2015Nieuwsbrief Het PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 februari 2015De Triangel zoekt

De Triangel zoekt een verpleegkundige voor inslapende diensten en een hoofdverpleegster voor Molendreef (solliciteren voor 25 februari).

12 februari 2015Ouder worden in je buurt: project uit te lenen en subsidie

Bij provincie Oost-Vlaanderen kan u het project Ouder worden in je buurt, een methodiek voor kwetsbare ouderen uitlenen en een subsidie van 2000 euro per uitvoering aanvragen.  Meer info: zie website.

9 februari 2015Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 2015Sociale Kaart van Gent verschijnt op 29 mei!!!

De nieuwe Sociale Kaart van Gent verschijnt op 29 mei. Zie pagina.

9 februari 2015Nieuwe themawandelingen

In april en mei vinden er opnieuw themawandelingen van Welzijnsoverleg Regio Gent plaats, tweemaal in de gevangenis van Gent en een rond het thema crisishulpverlening.  Zie pagina.

9 februari 2015Nieuwsbrief Namaste

Namaste heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 februari 2015Gratis zendtijd op VRT!

De VRT stelt gratis zendtijd op radio en tv ter beschikking voor spots van humanitaire en maatschappelijke campagnes. De spots moeten passen in een mediacampagne rond een bepaald thema die over heel Vlaanderen georganiseerd wordt door een niet-gouvernementele organisatie die een collectief belang nastreeft. Klik op de links voor het aanvraagformulier en meer info.

9 februari 2015Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2015Publicatie rond Toekomstoriëntering

Het Kruispunt Migratie-Integratie bracht "Toekomstoriëntering. Met precaire verblijvers werken aan een zinvol toekomstperspectief." uit, Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met diverse Gentse actoren. Zie website en download.

6 februari 2015Participatieprojecten kansengroepen

Het Vlaams agentschap Sociaal Cultureel Werk heeft een projectoproep “participatieprojecten kansengroepen” gelanceerd. De focus ligt op een aantal kansengroepen, zoals: personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond, gezinnen met kinderen. Zie website.

6 februari 2015Oproep Prijs Armoede Uitsluiten 2015

Welzijnszorg doet een oproep voor de "Prijs Armoede Uitsluiten 2015". Zie website. Projecten indienen voor 15 maart.

6 februari 2015Psychofarmacologische grensgebieden

Op 24 februari vindt het Dr. Guislain Colloquium plaats rond Psychofarmacologische grensgebieden. Zie uitnodiging.

6 februari 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht

6 februari 2015Nieuwsbrief vzw JONG

JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2015Vacatures bij PC Sint-Jan Baptist

PC Sint-Jan Baptist zoekt een psycholoog (voor 18/2) en een afdelingshoofd voor het Centrum voor Arbeidszorg (voor 13/2). Zie vacatures

5 februari 2015OCMW Wachtebeke zoekt maatschappelijk werker

OCMW Wachtebeke zoekt maatschappelijk werker vanaf 1 juni 2015. Zie vacature

3 februari 2015Provinciale nieuwsbrief ouderen januari 2015

De consulente ouderenparticipatie van provincie Oost-Vlaanderen maakte via een provinciale nieuwsbrief een overzicht van de informatie die ze in januari ontving.

29 januari 2015Website en nieuwsbrief Changemakers

Het project Changemakers liep 3 jaar en heeft een website uitgebracht met resultaten en goede praktijken rond participatie met aandacht voor superdiversiteit. Voortaan is er ook een nieuwsbrief.

28 januari 2015Goedkope warme maaltijden in Gent

Het OCMW Gent heeft een overzicht gemaakt van locaties waar mensen in armoede 'goedkoop' een warme maaltijd kunnen verkrijgen. 

28 januari 2015Nieuwsbrief SIG

SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 januari 2015HINT Tip

HINT heeft een tip uitgebracht.

26 januari 2015Herstelfonds zoekt potentiŽle werkgevers

Het Herstelfonds zoekt potentiële werkgevers.  Meer informatie tijdens het infomoment op 10 februari (inschrijven ten laatste 30/1) en in folder.

21 januari 2015Aanbod kinderen van ouders met afhankelijkheidsprobleem

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Eclips start met een kosteloos aanbod van 5 individuele gesprekken voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. Meer informatie vind je hier

19 januari 2015Projectoproep: Ik wil erbij!

Ten laatste 14 februari kunnen innovatieve, creatieve en duurzame projecten die een solidair netwerk tot stand brengen een projectaanvraag indienen bij Hart voor Handicap. Meer info: zie projectoproep

16 maart 2015Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

Op de website van TOPunt vind u alle presentaties van de infonamiddag van 13 maart over het decreet Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, dat vanaf 1/9/15 een belangrijke impact zal hebben voor het gewoon en buitengewoon onderwijs.

15 januari 2015Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht

15 januari 2015Vooraankondiging infomoment Het PAKT

Op 3 maart vindt het 5de infomoment van Het PAKT plaats in de Oude Abdij in Drongen. Zie vooraankondiging in de nieuwsbrief.

15 januari 2015Actualisatie van de kandidatenregisters voor sociaal wonen

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren actualiseren dit voorjaar hun inschrijvingsregisters van kandidaat-huurders. Dienst Wonen van de Stad Gent vraagt aan hulpverleners om hierrond alert te zijn bij hun cliënten die ingeschreven zijn voor een sociale woning. Zie mail.

15 januari 2015Mijn ouders zijn uit elkaar

De Gezinsbond organiseert de komende weken 2 lezingen rond het thema "Mijn ouders zijn uit elkaar". Zie mail.

14 januari 2015Boterhammen in Brieljant

Op 20 januari wordt in Deinze een nieuwe Boterhammen in Brieljant georganiseerd, waarbij Veilige Thuis de werking van de afdelingen Huize Kattebeek en Beschermd Wonen komt schetsen. Zie uitnodiging.

14 januari 2015Vormingssessie budget- en schuldhulpverlening

Lokaal Welzijnsbeleid Gent en CAW Oost-Vlaanderen organiseren op 24 maart een vormingssessie voor nulde- en eerstelijnswerkers rond budget- en schuldhulpverlening. De vorming  zal een licht werpen op bestaande instrumenten, hulpmiddelen en partners om cliënten te helpen met hun financiën. Meer informatie. Inschrijven kan hier.

12 januari 2015Stressreductie en relaxatie bij autisme

Autisme Centraal organiseert op 26 maart een lentesymposium rond stressreductie en relaxatie bij autisme.  Zie website.

12 januari 2015Laatste nieuwsbrief OdiCE

Sinds 1 januari 2015 maakt OdiCE deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering. Kort voor nieuwjaar werd nog de laatste nieuwsbrief verzonden.

12 januari 2015De Triangel zoekt een begeleid(st)er

De Triangel zoekt een halftijds begeleid(st)er voor De Korenbloem. Zie vacature. Solliciteren voor 25 januari.

12 januari 2015Inschrijvingen basisonderwijs

De nieuwe gids om een kind in te schrijven in een basisschool is er en vind je hier. Vanaf 30 januari 2015 (12u 's middags) kunnen ouders hun kind reeds aanmelden via meldjeaan.gent.be

12 januari 2015Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

12 januari 2015Symposium Equity in de gezondheidszorg

Op 20 januari 2015 organiseert de stuurgroep diversiteit en gelijke kansen van het UZ Gent een symposium met experts over equity in onze gezondheidszorg.  Zie uitnodiging

9 januari 2015vzw Apart

De vzw aPart is een nieuwe fusie-vzw en bundelt  vanaf 1 januari 2015 4 organisaties:  de Totem, Hadron, het Centrum voor Ambulante Begeleiding en (het oude) aPart met inbegrip van De Werf. 

8 januari 2015Nieuwsbrief Goed om te weten Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo brengt via de nieuwsbrief Goed om te weten een overzicht van vormingen in januari en februari o.a. over fondsenwerving voor vrijwilligers en burnout.

8 januari 2015Slotevent 50 jaar migratie

Op donderdagavond 15 januari wordt het themajaar rond 50 jaar migratie in Gent feestelijk afgesloten. Zie programma

7 januari 2015Denk over later

Via het project JOSS (Jong en Oud Samen Sterk) realiseerde seniorenvereniging LBV o.a. een test en brochure over de planning van het leven en video’s over belangrijke levensvragen waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Zie website

7 januari 2015Durfdagen over Perspectief 2020

DURF2020 organiseert Durfdagen voor allen die mensen met een beperking sterker willen maken in Gent op 15, 17, 29 en 31 januari en 28 februari. Zie overzicht.

6 januari 2015Bewind over meerderjarige onbekwamen praktische invalshoek

Op 29 januari gaat de vorming bewind over meerderjarige onbekwamen: een praktische invalshoek door. 

6 januari 2015Studienamiddag middelenmisbruik bij jongeren ťn hun ouders

Het Zorgcircuit Middelenmisbruik Jongeren organiseert een studienamiddag middelenmisbruik bij jongeren én hun ouders op 23 januari.

5 januari 2015De Triangel zoekt een begeleid(st)er

De Triangel zoekt een deeltijds begeleid(st)er voor De Aster.  Zie vacature. Solliciteren voor 12 januari.Archief: berichten