Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.
24 april 2014Nieuwe website: nederlandsoefenen.be

De website nederlandsoefenen.be/oost-vlaanderen is een initiatief van de Huizen van het Nederlands Gent en Oost-Vlaanderen en biedt een handig overzicht van alle oefenkansen Nederlands voor anderstaligen.  Zie mail.

24 april 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

24 april 2014Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

24 april 2014Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

22 april 2014Week van de opvoeding in de ruime regio

In de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Merelbeke, Moerbeke, Oosterzele en Wachtebeke vinden tussen half mei en begin juni interessante activiteiten plaats rond opvoedingsondersteuning.  Zie folder.

22 april 2014Studiedag bemoeizorg

Het Vormingscentrum Guislain organiseert op 22 mei een studiedag rond bemoeizorg.  Zie folder, inschrijvingsformulier en youtube film.

22 juni 2014SEL Gent zoekt administratief medewerker

SEL Gent zoekt een deeltijds administratief medewerker.  Zie vacature.  Solliciteren voor 28 april.

22 april 2014Ga samen met asielzoekers voor een propere buurt!

Rode Kruisopvangcentrum Deinze heeft een nieuwsbrief uitgebracht, onder meer met info over een anti zwerfvuilactie.

17 april 2014Iedere stem telt

Omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan organiseert Samenlevingsopbouw op 14 mei een kopstukkendebat. Zie affiche. Neem een kijkje op www.iedersstemtelt.be.

14 april 2014Het PAKT zoekt een projectmedewerker

Het PAKT zoekt een deeltijds projectmedewerker voor netwerk art. 107 regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen. Zie vacature. Solliciteren voor 5 mei.

8 april 2014Inclusie en probleemgedrag bij verstandelijke beperkingen

Begeleid Wonen Baken en De Steiger werken mee aan Conferentie: inclusie en probleemgedrag bij personen met een verstandelijke beperking op 22 mei 2014.  Zie programma.

8 april 2014Het vernieuwde jeugdhulplandschap doorgrond

Oost-Vlaanderen is als voorstartregio ondertussen al even aan de slag binnen het nieuwe jeugdhulp-landschap. Vorming Jeugdhulp organiseert daarom op 5 juni een vormingsnamiddag waar ontmoeting en de concrete praktijk centraal staan.  Zie uitnodiging.

8 april 2014Mijn leven op stelten

SIG en de gemeente Destelbergen organiseren op 24 april een interview met Krista Bracke over haar boek Mijn leven op stelten. Tijdens het interview wordt ingegaan op thema's zoals: relatie patiënt/verpleging/artsen en de harde realiteit van revalidatie.  Zie webpagina.

8 april 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

8 april 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 april 2014Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 april 2014Twee vacatures bij SIG

SIG zoekt Stafmedewerker Programmatie vorming professionele hulpverleners (solliciteren voor 18 april) en Stafmedewerker Prospectie vorming professionele hulpverleners(solliciteren voor 18 april)

3 april 2014Infosessie Europese subsidies 2014-2020

RESOC Gent en rondom Gent, SERR arr. Gent-Eeklo en de Provincie Oost-Vlaanderen organiseren op 28 april een informatiesessie over de nieuwe Europese subsidies 2014-2020.  Zie webpagina.

1 april 2014Personeelswijziging Welzijnsoverleg Regio Gent

Er is een personeelswijziging bij Welzijnsoverleg Regio Gent: Sylvie Lambrechts gaat een nieuwe uitdaging aan en wordt vervangen door Michèle Van Elslander.  Michèle neemt de taken van Sylvie over in verband met lokaal welzijnsbeleid en intersectoraal signaleren.  Wij wensen beiden veel succes in hun nieuwe job.

28 maart 2014Burn-out: een niet te onderschatten probleem

Op 29 april vindt het Dr. Guislain colloquium plaats rond burn out, van analyse naar aanpak.  Zie uitnodiging.

26 maart 2014Twee vacatures bij KONEKT

KONEKT zoekt verantwoordelijke externe communicatie en fondsenwerving en administratief medewerker. Solliciteren voor 5 april.

26 maart 2014Denk, slik, spreek... ook over Parkinson

Naar aanleiding van de wereld Parkinson dag organiseert de Vlaamse Parkinson Liga een studiedag op zondag 6 april in ICC Gent. Zie folder.

18 maart 2014Onderzoek maaltijdbeleving bij ouderen die thuis wonen

Recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen toont aan dat de helft van alle 70-plussers risico loopt op ondervoeding. Help mee in een belangrijk onderzoek over maaltijden bij 65-plussers. Meer info: zie link.

14 maart 2014Studiedag Preventieve gezinsondersteuning - Huizen van Kind

Het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning organiseert op 28 maart de studievoormiddag Van aperifief tot hoofdgerecht... Preventieve gezinsondersteuning - Huizen van het Kind.  Zie website.

13 maart 2014Mirabello opent en nodigt uit

Centrum voor Psycho-Sociale Revalidatie Mirabello opent en nodigt uit op 3 april. Zie uitnodiging.

13 maart 2014Cluster-ring Specifieke zorg

Het Pakt organiseert op 8 mei een Cluster-ring rond het thema Specifieke Zorg.  Zie mail en uitnodiging.

13 maart 2014Sociale plattegrond 29 april 2014: Wonen

Het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Oost-Vlaanderen en de ankerpunten van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 29 april een sociale plattegrond rond het thema wonen. Zie vooraankondiging.

13 maart 2014Nieuwe website: gebruikersparticipatie.be

Op 14 november 2013 verscheen het Werkboek Gebruikersparticipatie. Vandaag brengt Plazzo een nieuw platform om de dialoog verder te zetten: de website www.gebruikersparticipatie.be.

13 maart 2014HINT-Tip

HINT heeft een nieuwe tip uitgebracht.

13 maart 2014Zonnehoeve Living+ zoekt directeur

Zonnehoeve|Living+ is op zoek naar een directeur voor onmiddellijke indiensttreding. Solliciteren kan tot 31 maart 2014. Zie vacature.

13 maart 2014Infosessie maatwerk en lokale diensteneconomie

Op 2 april vindt een infosessie maatwerk en lokale diensteneconomie plaats in Gent. Zie uitnodiging.

12 maart 2014Gelijkekansenuurtje

Op 27 maart organiseert het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen het Gelijkekansenuurtje, Personen met een arbeidsbeperking, een verrijking van de werkvloer!.  Zie uitnodiging.

12 maart 2014 Het vernieuwde jeugdhulplandschap doorgrond

Het Steunpunt Jeugdhulp organiseert op 25 maart de workshopdag "Het vernieuwde jeugdhulplandschap doorgrond", gericht op praktijkwerkers sectoren IJH.  Zie website.

12 maart 2014Succesvol samenwerken tussen organisaties

Artevelde Hogeschool organiseert op 9 mei destudiedag "Succesvol samenwerken tussen organisaties ... soms verdomd moeilijk!?".  Zie website.

10 maart 2014Migratie redt de stad

Op 21 maart vindt het debat "Migratie redt de stad" plaats.  Zie affiche.

6 maart 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 maart 2014Vooraankondiging Studievoormiddag omtrent alcohol en arbeid

Op 28 april wordt de Sterker aan het werk, met dank aan CAO 100 - Studievoormiddag omtrent alcohol en arbeid georganiseerd. Zie folder.

3 maart 2014Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp

De laatste nieuwsbrief tijdens de voorstartregio van Integrale Jeugdhulp is verschenen.

28 februari 2014Dag van de zorg

Op 16 maart vindt de Dag van de zorg plaats.  Een overzicht van de deelnemers per provincie vind je hier.

28 februari 2014Nieuwe website: gebruikersparticipatie.be

Op 14 november 2013 verscheen het Werkboek Gebruikersparticipatie. Vandaag brengt Plazzo een nieuw platform om de dialoog verder te zetten: de website www.gebruikersparticipatie.be

28 februari 2014Studiedag Schuldbemiddeling - schuldenlast

Studipolis organiseert op 27 mei een studiedag rond Schuldbemiddeling - schuldenlast, gericht naar ieder die professioneel met schuldenlast en schuldbemiddeling te maken heeft.  Zie website.

28 februari 2014Online- en e-mailhulp voor welzijn en gezondheid

Artevelde Hogeschool organiseert een opleiding rond Online- en e-mailhulp voor welzijn en gezondheid. Zie website.

28 februari 2014Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Op 18 maart wordt Wellness Recovery Action Plan (WRAP) - Een herstelgerichte methode voor ervaringsdeskundigen voorgesteld.  Zie uitnodiging.

28 februari 2014Wijziging aanvraag cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp

Met ingang van 1 maart 2014 wordt een aanvraag cliëntoverleg Integrale jeugdhulp aangevraagd bij het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.  Zie folder.

28 februari 2014Is iedereen mee?

De Stap organiseert op 3 april een vorming rond (laag)geletterdheid: Is iedereen mee?  Zie programma.

28 februari 2014Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 februari 2014Projectoproep 2014 Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

De projectoproep 2014 van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid is op maandag 24 februari in het Belgisch Staatsblad verschenen. Projectaanvragen kunnen alleen via de webapplicatie op www.fim-fipi.be worden ingediend, en voor 11 april 2014 om 17 uur.

20 februari 2014Nieuwsbrief vzw JONG

Vzw JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 februari 2014Gent in cijfers 2014

De studie Gent in cijfers 2014: Trends in verhuisbewegingen is klaar en publiek beschikbaar. Die studie is een stedelijk onderzoek door de Dienst Data-analyse en GIS over de analyse van migratiestatistieken in de periode 2002-2011.  Zie website en downloadpagina.

20 februari 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 februari 2014HINT-Tip

HINT heeft een tip uitgebracht in verband met de verhoogde tegemoetkoming.

20 februari 2014Leernetwerk sociale cohesie lokale seniorenambtenaren

Provincie Oost-Vlaanderen en Welzijnsoverleg Regio Gent organiseren een leernetwerk ter versterking van sociale cohesie bij ouderen voor lokale ouderenambtenaren dat start op 27 maart. Inschrijven kan tot 24 maart.

20 februari 2014VOEM zoekt educatief medewerker Gent

VOEM zoekt een educatief medewerker voor de ondersteuning maatschappelijke participatie van kernen en lidverenigingen binnen het Gentse.  Zie vacature

20 februari 2014Infoavonden Gezin en Handicap

Gezin organiseert infoavonden in het Gentse rond Pubers met een handicap (25 maart) en prenatale diagnostiek (2 april).  Zie provinciaal overzicht.

20 februari 2014Nieuwsbrief Popovggz

Popov Geestelijke GezondheidsZorg heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 februari 2014Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 februari 2014Grenzeloze liefde – grenzeloos geweld

De provinciale coördinatie inzake Geweld organiseert op 11 maart samen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en het caw Oost-Vlaanderen een studiedag rond intrafamiliaal geweld.  Zie mail en website.

13 februari 2014Vormingen van De Stap

De Stap organiseert dit schooljaar - in samenwerking met partners - nog 3 interessante vormingssessies op 20 maart 2014 (arbeidsmarkt), 3 april 2014 (geletterdheid) en 22 mei 2014 (ongekwalificeerde uitstroom). Zie mail.

13 februari 2014Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 februari 2014Combi-event: Nieuwe EU en Kick off Taal

Gent Stad in Werking organiseert op 31 maart 2 initiatieven:
in de voormiddag:  Nieuwe EU-ers en Werk
in de namiddag:  Kick off met taal aan het werk.
Zie website.

13 februari 2014Spreekuur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

Vanaf maart houdt de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat spreekuur op de Gentse Ombudsdienst. Deze werking wordt toegelicht op een Infosessie op 10 maart 2014.  Zie uitnodiging.

13 februari 2014Netwerkvorming rond het Namaste-huis

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkende eind 2013 het Namaste-huis in Merendree als eerste time-out initiatief voor volwassenen.  Dit resulteerde in een netwerkvorming tussen Namaste, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo, het RCGG Deinze-Eeklo-Gent en CGG Eclips.  Zie bericht.

13 februari 2014Changemakers

Het Minderhedenforum heeft een nieuwsbrief voor Oost-Vlaanderen uitgebracht, met de naam Changemakers.

13 februari 2014Nieuwsbrief LOGO Gezond +

LOGO Gezond + heeft een nieuwbrief uitgebracht.

13 februari 2014Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert

Op 26 februari organiseert Oikos een boekvoorstelling en debat rond het thema: Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert.  Zie uitnodiging.

13 februari 2014Toch gek dat we er niet over praten!

Op 11 maart 2014 organiseert de Gezondheidsdienst van Stad Gent een panelgesprek rond het thema: Spreken over geestelijke gezondheid met Gentenaars van andere origine. Wat zijn de drempels en de taboes? Zie uitnodiging.

13 februari 2014Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Op 28 februari vindt een lunchdebat plaats rond sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?  Zie mail.

12 februari 2014Infosessie Attent voor talent

SERR Gent - Eeklo organiseert op 12 maart een gratis ontbijtsessie met concrete tips over de succesvolle tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking in profit en non-profit organisaties en lokale besturen.  Zie website.

11 februari 2014Social work in an international perspective

Hogeschool Gent organiseert op 20 februari een studienamiddag rond de kruisbestuivingen van internationale ervaringen in het sociaal werk.  Zie website.

11 februari 2014Bijscholing sociaal agogisch werk

Een overzicht van de bijscholingen sociaal agogisch werk van Hogeschool Gent vind je hier.

10 februari 2014Nieuwsbrief Rode Kruisopvangcentrum Deinze

Het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in Deinze heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

7 februari 2014De Triangel zoekt:

De Triangel zoekt een clusterverantwoordelijke voor de doelgroep autisme. Zie vacature. Solliciteren voor 28 februari.  Daarnaast wordt ook een hulpkok gevraagd.  Zie vacature.

6 februari 2014Nieuwsbrief SEL-Gent
SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
6 februari 2014De nood aan een nieuwe sociale kwestie

De vakgroep sociale agogiek van de UGent organiseert op 20 maart een publieke gastlezing van en een gesprek met Walter Lorenz, onder de titel De nood aan een nieuwe sociale kwestie.  Zie website.

4 februari 2014Drugpunt, sterk in preventiewerk

Drugpunt organiseert op 21 februari een studiedag rond het thema drugspreventie en vroeginterventie. Zie website.

4 februari 2014Oproep 2014: kindvriendelijke stad
De Vlaamse Gemeenschap lanceert een oproep voor verenigingen en instellingen voor innoverende en experimentele projecten die wonen en leven in de stad aantrekkelijker maken. Zie website. Projecten indienen voor 10 maart.
3 februari 2014Nieuwsbrief SIVI
SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
3 februari 2014Eerste nieuwsbrief Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling heeft voor de eerste maal een nieuwsbrief uitgebracht.
31 januari 2014Nieuwsbrief SIG
SIG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
31 januari 2014Quality of Life en de Conventie Rechten Mensen met beperking

Op 27 maart organiseert het expertisecentrum E-QUAL zijn tweejaarlijkse studiedag. Tijdens deze studiedag zal de link gelegd worden tussen het Quality of Life model en de VN Conventie. Zie folder en inschrijvingsformulier.

30 januari 2014Maaltijden aan sociaal tarief voortaan ook op zaterdag
OCMW Gent en eetcafé Toreke voorzien vanaf 1 februari 2014 elke zaterdag een eenvoudige kaart met gezonde maaltijden aan gewoon en aan sociaal tarief.  Zie mail.
30 januari 2014Een gezonde kijk op Gent

Op 14 maart 2014 organiseren de Universiteit Gent en Stad Gent een intersectorale studiedag rond verschillende thema’s uit sociaal wetenschappelijk onderzoek in Gent. Zie website

30 januari 2014Oproep voor subsidieaanvragen voor gezondheidsprojecten
De Gezondheidsdienst lanceert de eerste van de twee jaarlijkse oproepen voor subsidieaanvragen voor gezondheidsprojecten. Organisaties kunnen ook een aanvraag indienen om erkend te worden als Gentse gezondheidsvereniging. Zie mail. Aanvraag indienen voor 28 februari.
23 januari 2014Folder Netwerk Gedeelde zorg NAH Oost-Vlaanderen
Het Oostvlaamse Netwerk Gedeelde Zorg NAH is een samenwerking met het oog op de ondersteuning van mensen met een NAH met een complexe ondersteuningsnood. Het Netwerk publiceert een folder om zijn werking breder bekend te maken en mogelijk nieuwe partners aan te spreken.
23 januari 2014CGG Eclips zoekt psychiater

CGG Eclips zoekt een psychiater voor de volwassenenzorg.  Zie vacature.

23 januari 2014VZW JONG zoekt een medewerker

VZW JONG zoekt een medewerker mobiel jeugdwerk. Zie vacature. Solliciteren voor 7 februari.

22 januari 2014Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in Gent

Het aanbod rechtstreekse toegankelijke hulp binnen de sector Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is de laatste tijd sterk geëvolueerd en is nog steeds in evolutie.  Welzijnsoverleg Regio Gent organiseert op 25 februari een ontmoetingsdag zodat de Gentse professionele hulpverlener dit aanbod beter kan leren kennen. Zie webpagina.

22 januari 2014Nieuwsbrief Plazzo
Het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
22 januari 2014HINT-Tip
HINT heeft een nieuwe tip over vakantieplannen voor personen met een beperking uitgebracht
22 januari 2014Nieuwsbrief ODiCe
Het Oost-Vlaams Diversiteits Centrum (ODiCe) heeft een nieuwsbrief uitgebracht, met onder meer informatie over extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Integratie en Inburgering
21 januari 2014Vormingsmoment praatcafé dementie

Op dinsdag 25 maart 2014 organiseert praatcafé dementie een vorming met als thema professioneel omgaan met kritiek van familie van personen met dementie, verschillende strategieën ter bevordering van duidelijke communicatie.

20 januari 2014Als kleine kinderen groot worden
Opvoedingswinkel Gent en CGG Eclips hebben een vorming uitgewerkt voor ouders met kinderen tussen 10 en 15 jaar oud die nog geen tabak, alcohol of drugs gebruiken, of er net mee beginnen experimenteren. Zie mail.
20 januari 2014Cursusprogramma Vrijwilligersacademie

Het cursusprogramma voorjaar 2014 van de vrijwilligersacademie staat on-line.

20 januari 2014Nieuwsbrief Gent, Stad in Werking
Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
20 januari 2014Vormingsaanbod ODiCe
Het team Rechtspositie van ODiCe organiseert komend voorjaar volgende vormingen voor een ruim publiek.
20 januari 2014Inschrijven in kleuter en lager onderwijs
De website www.meldjeaan.be is een online aanmeldingssysteem dat in het leven is geroepen om de beschikbare plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs eerlijk te verdelen. De aanmeldingen starten vanaf 31 januari om 12 uur.
20 januari 2014Selectie directeur welzijn

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen schrijft een selectieprocedure uit voor de functie van directeur welzijn.  Zie procedure.  Inschrijven voor 31 januari.

16 januari 2014Ontmoetingsmoment zorgverleners Mariakerke-Wondelgem-Drongen
Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) nodigt alle zorgverleners uit Mariakerke, Wondelgem en Drongen uit op een ontmoetingsmoment op 23 januari. Thema is interprofessioneel bespreken van casussen uit de praktijk.
15 januari 201450 jaar migratie naar Gent
In 2014 is het precies een halve eeuw geleden dat België overeenkomsten afsloot met Turkije en Marokko om de arbeidsmigratie vanuit die landen te regelen. Op 24 januari wordt de kick-off georganiseerd van het themajaar Waarde Landgenoten 50 jaar migratie naar Gent. Zie uitnodiging.
15 januari 2014Inschrijven in een secundaire school in Gent
De brochure met informatie over de inschrijvingen in het Gentse secundair onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 is klaar, met onder andere de inschrijvingsperiodes per school. Kijk op Facebook inschrijven in een Gentse secundaire school.
9 januari 2013Erkenningsaanvragen verenigingen rond handicap in Gent
De erkenningsaanvragen en subsidieaanvragen in het kader van sociale voorzieningen en personen met een handicap voor Gent 2014 kunnen ingediend worden voor 31 maart. Zie mail.
9 januari 2013Nieuwsbrief Sivi
Sivi heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
6 januari 2014Infomoment het PAKT regio Deinze

Het PAKT is een netwerk van zorgverleners en zorgverlenende voorzieningen werkzaam in de regio Gent – Eeklo met als doel de geestelijke gezondheidszorg in de regio te verbeteren.  De werking wordt voorgesteld tijdens een infomoment op 20 februari.  Zie uitnodiging.

6 januari 2014Crisisopvangscentrum wordt crisisteam De Schelp
Het crisisopvangcentrum de Schelp werd met ingang van 1 januari 2014 omgedoopt tot crisisteam De Schelp. Vanaf die datum worden de vier crisismeldpunten binnen Integrale Jeugdhulp (m.n. voor de -12-jarigen, voor Deinze-Eeklo-Gent, voor Aalst-Oudenaarde en voor Waas en Dender) hervormd tot één crisismeldpunt voor de hulpprogramma’s in de hele provincie. Zie mail.
6 januari 2014Cluster-ring minderjarigenzorg

Het Pakt organiseert op 6 maart een nieuwe cluster-ring, ditmaal rond het thema minderjarigenzorg.  Zie uitnodiging.

31 december 2013Nieuwsbrief IJH december
Lees hier de nieuwsbrief van december van Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen.
31 december 2013Starterslabo zoekt coördinator-coach

Het Starterslabo heeft een vacature voor een coördinator-coach. Solliciteren voor 16 januari.

30 december 2013Projectsubsidies Wonen-Zorg-Welzijn
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft een nieuw reglement goedgekeurd in verband met projectsubsidies Wonen-Zorg-Welzijn. Zie mail en website. Projecten indienen voor 31 januari 2014.
30 december 2013Eén meldpunt crisisnetwerk
Vanaf 1 januari 2014 werkt het crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp met één meldpunt in plaats van de huidige 4.  Zie nieuwsbrief.
30 december 2013Trefdag Kind in de Stad
Thuis in de stad organiseert op 4 februari de trefdag Kind in de stad.  Zie website.
20 december 2013Sluiting seniorenclubhuizen Citadel en Vogelenzang

Op vrijdag 20 december 2013 sluiten de seniorenclubhuizen Citadel en Vogelenzang van de Stad Gent definitief de deuren.  Zie bericht.

18 december 2013Nieuwsbrief vzw JONG
VZW JONG heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
18 december 2013Nieuws uit de donkere poort
CAW Artevelde heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
17 december 2013Nieuwsbrief PC Wagenschot
Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft zijn nieuwsbrief van december uitgebracht.
17 december 2013Verslagen actiemoment Té-Jongeren 19 november 2013
Op 19 november organiseerde Welzijnsoverleg Regio Gent samen met provincie Oost-Vlaanderen een actiemoment Té-jongeren, van intersectorale zoektocht naar concrete samenwerking.  Klik hier voor verslagen en verdere informatie.  
13 december 2013Budgetmap on-line
De budgetmap is een product van het samenwerkingsverband kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en preventie van schulden, regio Gent-Eeklo en CAW Oost-Vlaanderen.  De budgetmap is nu on-line, met mogelijkheid tot invullen financieel overzicht en opslaan of uitprinten budgetprognose.  Zie website.
13 december 2013Nieuwsbrief HINT
HINT heeft een nieuwe tip uitgebracht.
13 december 2013Extra nieuwsbrief vzw JONG
Vzw JONG heeft een extra nieuwsbrief uitgebracht ivm jeugdwerkloosheid.
11 december 2013WRG zoekt stafmedewerk(st)er lokaal welzijnsbeleid

Welzijnsoverleg Regio Gent zoekt een stafmedewerk(st)er lokaal welzijnsbeleid.  Zie vacature.  Solliciteren voor 15 januari 2014.  Voor bijkomende informatie: koen.berwouts@wrg.be

11 december 2013Plazzo nieuwsbrief
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
11 december 2013CAW in beweging
CAW Oost-Vlaanderen is volop in beweging.  Ook in Gent vinden er een aantal verhuisbewegingen plaats.  Een voorlopig overzicht vind je in deze mail.  De volgende weken volgen nog wijzigingen.  We houden je hier op de hoogte.
10 december 2013Update Sociale Kaart van Gent
De vijfde update van de Sociale van Gent 2012-13 is klaar. Een overzicht van alle wijzigingen sinds het uitbrengen van de Sociale Kaart vind je hier. Heb je nog geen Sociale Kaart van Gent 2012-13? Klik hier voor meer informatie.
9 december 2013Leerstoel Sociaal werk verbindt
De opleiding sociaal werk van de Arteveldehogeschool organiseert op 6 februari 2014 een colloquium rond het thema Sociaal werk verbindt, over vermaatschappelijking.  Zie mail en vooraankondiging.
9 december 2013Nieuwsbrief Jeugddienst Gent
De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.
5 december 2013Projectoproep: mobiel door lokale netwerken
Hart voor handicap wil meer kansen creëren voor mensen met een handicap en streeft naar een inclusieve samenleving en gaat op zoek naar creatieve en duurzame projecten die mee bouwen aan een warme inclusieve samenleving. Zie projectoproep. Indienen voor 14 februari.
5 december 2013Vormingsaanbod Vormingscentrum Guislain
Het Vormingscentrum Guislain heeft haar vormingsaanbod voor voorjaar 2014 bekend gemaakt.  Zie overzicht.
4 december 2013De Punt zoekt een salesmanager met goesting
De Punt heeft een vacature voor een salesmanager. Solliciteren voor 18 december.
4 december 2013Vormingsbrochure VCOK
Het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) heeft haar nieuwe vormingsbrochure uitgebracht.
4 december 2013Veranderingen bij SEN
Bij het Steunpunt Expertise Netwerken Oost-Vlaanderen (SEN) is er een personeelswisseling.  Zie mail.


Archief: berichten