Welzijnsoverleg Regio Gent vzw wil je hier op de hoogte houden van de eigen activiteiten en de verschillende activiteiten en evoluties in de regionale welzijnssector.
Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact op.22 augustus 2017Positieve beeldvorming lichamelijke beperking

Community Gent en BNP Paribas Fortis organiseren op vrijdagavond 15 september in Gent een avond rond positieve publieke beeldvorming van mensen met een fysieke beperking. Meer informatie en inschrijven 

21 augustus 2017Week van de geestelijke gezondheid Gent

Van 6 tot en met 13 oktober 2017, zijn er in het kader van de Wereldag voor de geestelijke gezondheid verspreid over heel Gent gratis activiteiten rond veerkracht, stress, piekeren, ... Deze keer zijn er ook activiteiten specifiek voor kinderen, jongeren en ouders. Bekijk hier het aanbod en schrijf in.

17 augustus 2017Kick-off Herstelacademie

Op 8 september vindt de kick-off van de Herstelacademie plaats. Deze kick-off meeting richt zich zowel tot professionals, cliënten en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zie website.

17 augustus 2017Steevliet zoekt administratief medewerker - boekhouder

VZW Steevliet zoekt een voldtijds administratief medewerker - boekhouder. Zie vacature. Solliciteren voor 30 augustus.

17 augustus 2017Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

17 augustus 2017Intersectorale intervisietafels Infants

RADAR organiseert in het najaar begeleide intervisie infants - opgroeien in veiligheid-onveiligheid. Zie mail.

9 augustus 2017Nieuwsbrief CLT

Community Land Trust heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

2 augustus 2017Prijs GavoorGeluk: deadline 11 september

Hebt u een vernieuwend project ter preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen? Dien dan uw kandidatuur in voor de Prijs GavoorGeluk, ter waarde van 10.000 €. Meer info

31 juli 201740 jaar crisisteam De Schelp

Naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van crisisteam De Schelp organiseert CAW De Schelp een studiedag rond crisishulp in Oost-Vlaanderen op 13 oktober 2017. Zie vooraankondiging.

27 juli 2017Nieuwsbrief SEL Gent

SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

27 juli 2017Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

CGG Eclips start binnenkort met een nieuwe gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding. Zie mail en flyer.

27 juli 2017Over overleggen

Op 28 september vindt Over overleggen plaats, een provinciaal infomoment rond de verschillende vormen van cliëntoverleg en voorstelling van werkingen die netwerkopbouw uitdragen. Zie programma.

27 juli 2017Oost-Vlaamse trefdag preventieve gezinsondersteuning

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 20 oktober een trefdag preventieve gezinsondersteuning en Huizen van het Kind, met het oog op uitwisseling en inspiratie. Zie website.

27 juli 2017Oproep Kind- en Ouder Activiteiten Lokale Armoedebestrijding

Kind & Gezin lanceert een oproep voor een innovatief aanbod door een samenwerkingsverband van basisvoorzieningen voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen -9 maand en 3 jaar om de maatschappelijke participatie van kansarme gezinnen te verhogen. Zie website. Indien voor 15 oktober.

27 juli 2017Nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Het Oost-Vlaams Steunpunt Preventieve Gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

26 juli 2017Dialoogdag vermaatschappelijking

Hogent en Steunpunt Algemeen welzijnswerk organiseren op 5 oktober een dialoogdag in Gent over vermaatschappelijking. Persoonsvolgende financiering, de rol van de frontliniewerker en de verhouding tussen solidariteit en caritas zijn de centrale thema’s. Meer info en inschrijven.

24 juli 2017Vacature transitiecoaches

Voor de begeleiding van de ‘oprichting van eerstelijnszones’ is het Agentschap Zorg en Gezondheid op zoek naar personen die de transitie op het terrein willen begeleiden. In concreto zullen vijf voltijdsequivalenten ingezet worden in Vlaanderen en 1 halftijds equivalent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer info

24 juli 2017Platform vrouwelijke genitale verminking

Samen met een tiental Europese organisaties ontwikkelden INTACT en GAMS een e-learningplatform over vrouwelijke genitale verminking met duidelijke informatie en info voor praktijkwerkers over hoe ze moeten reageren en welke rol ze te vervullen hebben. Meer info

24 juli 2017Nederlands oefenen: ook tijdens de zomer

IN-Gent voorziet ook tijdens de zomervakantie verschillende activiteiten voor anderstalige nieuwkomers om hun Nederlands te oefenen. Meer info

24 juli 2017Vrijetijdsaanbod voor jonge nieuwkomers en vluchtelingen

Niemo van vzw Jong pakt uit met een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor jonge nieuwkomers en jongeren op de vlucht (12 tot 25 jaar) op verschillende plaatsen in Gent. Meer info

10 juli 2017Regionale infomoment over vertrouwenspersonen

Veel hulpverleners zoeken hoe met vertrouwenspersonen aan de slag te gaan. Op 10 oktober vindt in Gent een regionaal infomoment plaats. Zie Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp (beetje naar beneden scrollen)

10 juli 2017Emoties op school - Deinze voelt mee

Alle Deinse scholen namen in 2014-2015 deel aan Generatie 2020. De resultaten van het onderzoek geven ons zicht op stress en veerkracht en de rol van emoties bij schoolgaande kinderen. Op 10 oktober worden de resultaten voorgesteld en concrete aanbevelingen en projecten bekeken. Zie vooraankondiging.

10 juli 2017Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

10 juli 2017Open vormingsaanbod vreemdelingenrecht najaar 2017

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt tweedaagse basisvormingen en verdiepende thematische vormingen over vreemdelingenrecht aan in verschillende regio's in Vlaanderen. Hier vind je een overzicht van de vormingen die in Oost-Vlaanderen georganiseerd worden.

10 juli 2017Woon-zorg-op-maat : Fact of Fictie?

Op 19 oktober vindt de studiedag Woon-zorg-op-maat: fact of fictie? plaats met resultaten en methodische aanpak bij Proeftuinen Zorgdorpen, een samenwerking tussen De Heide VZW, P.C. Dr. Guislain, PC Caritas en het CAW Oost-Vlaanderen. Zie website

10 juli 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 juli 2017Onderzoek naar seksueel geweld: medewerking gezocht!

Ervaringen met ongewenste intimiteiten, oneerbare voorstellen of betastingen? We roepen vrouwen met een beperking op om in alle anonimiteit deel te nemen aan dit onderzoek van Universiteit Gent (ten laatste 31 juli).

4 juli 2017Sociale plattegrond over persoonsvolgend budget

Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) organiseren op 21 november de Sociale plattegrond rond de gevolgen van het persoonsvolgend budget (personen met een handicap) op de reguliere hulpverlening. Noteer deze datum alvast in je agenda!

30 juni 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2017Nieuwsbrief HCA Oost-Vlaanderen

Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen (HCA) Oost-Vlaanderen heeft nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2017Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

De Opvoedingswinkel van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2017Kennisnamiddag Werk jij 7B proof?

Hoe verlaag je de drempel voor kwetsbare werkzoekenden? Save the date voor een kennisnamiddag op 27 september 2017 in de oude stadsbibliotheek - NEST. Zie website.

30 juni 2017Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

30 juni 2017Terugblik op Kick-off Huis van het Kind Gent

Op 11 mei vond de kick-off plaats voor de medewerkers van de partners binnen Huis van het Kind Gent. Klik hier voor een terugblik.

29 juni 2017Nieuwsbrief SIVI

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

28 juni 2017Save the date: ambassadeurs IN-Gent vertellen

Op 6 oktober vertellen de ambassadeurs IN-Gent inspirerende verhalen. De ambassadeurs van IN-Gent zijn vrijwilligers met een migratieachtergrond en een persoonlijke missie: jongeren en volwassenen kansen laten grijpen in het leven. Meer info

28 juni 2017Nieuwsbrief Nederlands oefenen in Gent

IN-Gent bracht een nieuwsbrief uit met oefenkansen Nederlands in de vakantieperiode.

28 juni 2017Actieweek Gezond binnen

Zet mee je schouders onder de vierde actieweek ‘Gezond Binnen’!  Van 13 tot 17 november staat opnieuw het thema passief roken (meeroken) centraal: ‘Woon gezond, samen naar een rookvrij huis!’. De actieweek loopt samen met de campagne ‘Binnen roken is nooit oké’ van Kom op tegen Kanker. Meer info

27 juni 2017Kinderopvangpunt Gent

Stad Gent lanceert Kinderopvangpunt Gent (www.kinderopvang.gent). Dit platform bundelt alle stedelijke en niet-stedelijke opvanginitiatieven voor kinderen van 0 t.e.m. 3 jaar in Gent. In één keer kunnen (toekomstige) ouders een aanvraag indienen voor 5 verschillende kinderdagverblijven en/of onthaalouders. Dit maakt de zoektocht naar een geschikte opvangplaats veel eenvoudiger. Meer hierover in het persbericht, de nota en op de informatiemomenten

27 juni 2017Aanbod herstelacademie Regio Gent

In het najaar voorziet de herstelacademie Gent een interessant aanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel. Meer info

26 juni 2017Intekenen op nieuwsbrief oefenkansen Nederlands in Gent

IN-Gent heeft een digitale nieuwsbrief gecreëerd om anderstaligen en toeleiders op de hoogte te houden van oefenkansen Nederlands in Gent. De eerste nieuwsbrief zal deze week verschijnen. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren door een mail te sturen.

26 juni 2017Intersectorale intervisietafels KOPP-KOAP

Om de know-how rond het werken met KOPP-KOAP situaties te vergroten biedt het programma Crosslink (netwerk RADAR) vanaf het najaar 2017 regionale intervisiegroepen KOPP/KOAP aan. Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit alle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg als de volwassenzorg. Zie mail.

26 juni 2017Lancering mensenmaken.gent

JCI Gent Artevelde en Stad Gent bouwen sedert 2015 aan een Gents Smart City Platform, een samenwerkingsplatform tussen meer dan 100 Gentse organisaties. Op 3 juli 2017 is een persmoment waarbij de website MENSENMAKEN.GENT gelanceerd wordt. Zie bericht

26 juni 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Sta Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 juni 2017Vacature coördinator Huis voor Jongeren Gent

Het Huis voor Jongeren 'Overkop' Gent is op zoek naar een 80% coördinator. Solliciteren voor 6 juli.Zie vacature

21 juni 2017Infosessie leerplatform vrouwelijke genitale verminking

Kom je in contact met meisjes en vrouwen die te maken kregen met vrouwelijke genitale verminking (VGV)? Wil je jouw kennis en vaardigheden over de preventie en aanpak van VGV verbeteren? Kom dan naar het infomoment over het meertalig leerplatform daarover op 29 juni georganiseerd door GAMS en INTACT. Meer info

16 juni 2017Kinderopvangpunt Gent vergemakkelijkt zoektocht

Stad Gent lanceert Kinderopvangpunt Gent. Het platform bundelt alle opvanginitiatieven voor kinderen van 0 t.e.m. 3 jaar in Gent. Zie bericht en de website van het platform.

16 juni 2017Kinderrechtswinkel wordt tZitemzo

De Kinderrechtswinkel bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd met een nieuwe naam, namelijk: tZitemzo. Zie flyer en website.

16 juni 2017Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool organiseert een 3 daagse opleiding "Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?" Deze bijscholing van 3 dagen richt zich tot initiatiefnemers en trekkers van inter-organisationele samenwerkingsverbanden. Twee mogelijkheden: reeks najaar 2017 en reeks voorjaar 2018. Zie website.

20170615Sociale Trefdag Gent 28 september 2017

Al voor de zesde maal brengt de Sociale Trefdag Gent inspirerende verhalen voor het Gentse welzijnswerkveld. Alle info over dit boeiend netwerkmoment op 28 september 2017 vind je hier. Schrijf je snel in!

12 juni 2017Vluchtelingendebat XXL - Koutersound

IN-Gent organiseert op 22 juni de lezing en panelgesprek "Grenzen aan bescherming?" Zie website.

9 juni 2017Dag tegen bureaucratie

De Bende van de Paarse Krokodil roept 3 juli uit tot Dag Tegen Bureucratie. Je kan mensen en organisaties die zich inzetten om het teveel aan regels en procedures te bestrijden nomineren. Inspiratie vind je op de Dag Tegen Bureaucratie zelf. Meer info

9 juni 2017Inspiratiedag Ouderenmis(be)handeling

Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling en het Team Ouderenmis(be)handeling CAW Oost-Vlaanderen organiseren een inspiratiedag voor alle hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector, werkzaam met en voor ouderen.

8 juni 2017Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit

8 juni 2017Projectoproep OCMW Gent (kinder)armoede

OCMW Gent stelt 112.500 euro ter beschikking van andere organisaties om de strijd tegen armoede aan te gaan. Elke Gentse feitelijke vereniging of vzw kan een subsidie aanvragen door een projectaanvraag in te dienen. Zie websitereglement en sjabloon voor projectaanvraag. Aanvraag indienen voor 31 juli. De projecten kunnen zowel werken rond armoede in het algemeen of specifiek rond kinderarmoede.

8 juni 2017Oproep Samenlevingsprijs 2017

Iedere persoon, bedrijf of organisatie die zich inzet voor een betere samenleving in gent of voor een warme stad met het oog op welzijn, gezondheid en gelijke kansen kan tot 15 september ingeschreven worden als kandidaat voor de Samenlevingsprijs 2017. Flyer en meer info.

8 juni 2017Gratis online reclame in de buurt voor uw vereniging

Wil uw vereniging een evenement of actie aankondigen in de buurt? Zoekt u vrijwilligers of sponsoring? Breng hen op de hoogte via Postbuzz. Zie website Stad Gent.

7 juni 2017Projectoproep KBS Onthaal en integratie van vluchtelingen

De Koning Boudewijnstichting lanceert een tweede oproep voor projecten die burgers en asielzoekers/erkende vluchtelingen samenbrengen: ontmoeten helpt! Intekenen kan tot en met 14 september. Meer info

7 juni 2017Workshop verhogen mentale veerkracht

Op 22 juni organiseert Stad Gent in samenwerking met IN-Gent een workshop met tips om als vrijwilliger of professionele medewerker, die omgaat met vluchtelingen jouw mentale veerkracht te verhogen. Meer info

7 juni 2017Opleiding mindspring co-begeleider

MIND-SPRING is een psycho-educatief groepsprogramma voor asielzoekers en vluchtelingen. Deze meerdaagse opleiding van het CAW Oost-Vlaanderen tot Mind-Spring co-begeleider richt zich tot medewerkers van CAW’s, CGG’s, opvangcentra voor asielzoekers, LOI’s, OCMW’s, wijkgezondheidscentra, OKAN-scholen, CLB’s, … Meer info

7 juni 2017Sociale Kaart voor vluchtelingen

Er is nu ook een Sociale kaart voor vluchtelingen. Deze helpt je wegwijs in de hulpverlening voor mensen op de vlucht in Oost-Vlaanderen. Meer info

7 juni 2017Lezing pluralisme, tolerantie en het seculariseringsproces

Op 15 juni 2017 organiseert IN-Gent een gespreksavond met Patrick Loobuyck, hoogleraar Levensbeschouwingen, en Bart Eeckhout, journalist bij De Morgen, over pluralisme, tolerantie en het seculariseringsproces. Meer informatie

6 juni 2017Woonzoek-vrijwilligers gezocht!

Ben je 18 jaar of ouder en heb je wekelijks enkele uren beschikbaar als vrijwilliger? Wil je in regio Gent kwetsbare personen helpen zoeken naar een geschikte woning? Contacteer dan het Intersectoraal Woonzoekteam via GSM 0499 75 22 91 of mail naar woonzoekteam.gent@cawoostvlaanderen.be! Of bekijk de vacature voor meer info.

31 mei 2017Als je gehoord wordt door de rechter

Er bestaat heel wat verwarring over het hoorrecht van minderjarigen bij de jeugdrechter. De Kinderrechtswinkel heeft daarom een toegankelijk filmpje gemaakt om het uit te leggen. Wil je meer weten? Neem gerust contact op via info@kinderrechtswinkel.be of bel 09 233 65 65

31 mei 2017Brochure De Wijze Stap

De 14de editie van onze brochure over volwasseneneducatie De wijze stap. Volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen is er. Zie website.

31 mei 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

29 mei 2017Bewegen op verwijzing Zorgregio Gent

Om mensen met een verhoogd gezondheisrisico meer te laten bewegen ontstond het project 'Bewegen op Verwijzing' (BOV). In de regio Destelbergen, Gent, Merelbeke, Lochristi en Melle kunnen huisartsen vanaf nu mensen doorverwijzen naar een beweegcoach. Deze folder kun je als hulpverlener meegeven en hier vind je de lokale tarieven.

23 mei 2017Samenwerken in de zorg: de hemel of de hel?

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg (23 juni), organiseert Samana op 16 juni in Deinze een theatervoorstelling met nabespreking om de communicatie tussen mantelzorgers en professionele hulpverleners te bevorderen. Meer info en inschrijven

23 mei 2017Nieuwsbrief CLT

Community Land Trust heeft een nieuwsbrief uitgebracht

18 mei 2017Wij maken uw weg wijzer: Jaaroverzicht 2016 OCMW Gent

OCMW Gent heeft haar jaaroverzicht 2016 uitgebracht. Zie bericht.

16 mei 2017Campagnes Warme dagen en Samen Veerkrachtig

Logo Gezond+ start met een campagne "Warme Dagen". Zie bericht. Daarnaast wordt ook de tiendaagse Samen Veerkrachtig aangekondigd. Zie website.

16 mei 2017Nieuwsbrief De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

16 mei 2017Lunchlezing wonen

OCMW Gent organiseert op 15 juni een lunchlezing rond het thema wonen, met focus op discriminatie op de huisvestingsmarkt en de huurwaarborg van OCMW Gent. Zie uitnodiging.

15 mei 2017Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei

Van dinsdag 16 tot dinsdag 23 mei 2017 staat naar jaarlijkse gewoonte tijdens de Week van de Opvoeding positief opvoeden centraal. Ook in Gent staan de hele week lang verschillende activiteiten op het programma. Zie website.

11 mei 2017De Kinderrechtswinkel bestaat 30 jaar

De Kinderrechtswinkel bestaat 30 jaar en blikt op 9 juni we met vrienden en collega's terug op 30 jaar werken aan kinderrechten. Zie website.

11 mei 2017Reizende tentoonstelling Open Doors

Als eindproduct van een samenwerking tussen Sint-Lievens-Poort en IN-Gent, is Open Doors een ontleenbare tentoonstelling waarin 12 gezinnen met migratieachtergrond hun deuren openen en een inkijk geven in hoe zij omgaan met de beperking of leerstoornis van hun kind. Meer informatie en brochure.

10 mei 2017Workshops: Zien, durven, doen

Het Crosslink-team kondigt een aantal workshops Zien, Durven, Doen die in 2017 zullen plaatsvinden doorheen de provincie (op 6 juni in Drongen). Insteek van deze vormingsdagen is het omgaan met gebruikende ouders en contextactoren van kinderen en jongeren. Zie uitnodiging.

10 mei 2017Vreemdgaan 2017-2018

Vreemdgaan is opnieuw gestart! Vreemdgaan wil Oost-Vlaamse medewerkers binnen de hulpverlening stimuleren om een kijkje te nemen in elkaars organisatie. De vacatures worden volop ingediend, maar er kunnen er nog bij! Dit nog tot 18 mei. Klik hier voor meer uitleg.

10 mei 2017Dag van de Jeugdhulp

Op woensdag 31 mei vindt de Dag van de Jeugdhulp plaats. Thema dit jaar is geestelijke gezondheid in de jeugdhulp – voorbij het taboe. Zie programma en inschrijvingspagina.

10 mei 2017Vorming wegwijs in Gent

Het GIPS-overleg organiseert op 23 mei in UZ Gent een vorming met tips om gebruik te maken van de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Inschrijven kan hier, plaatsen zijn beperkt. Sessie wordt herhaald op 8 juni (zie hier).

9 mei 2017Werking mobiel crisisteam

Het Mobiel Crisis Team maakt deel uit van het GGZ-Netwerk Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen en integreert zich binnen het bestaande regionaal crisisaanbod. De werking wordt voorgesteld op 13 juni (Meetjesland) en 22 juni (regio Deinze). Zie uitnodiging.

9 mei 2017Nieuwsbrief CLT

CLT (Community land Trust) bracht een nieuwsbrief uit.

9 mei 2017Vorming zorgen voor jezelf en de ander

Het GIPS-overleg organiseert op 7 september een vorming over hoe jouw batterijen als vrijwillige of professionele hulpverlener opgeladen kunnen bllijven, om motivatie en energie over te hebben voor het helpen van gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Meer info en inschrijven.

9 mei 2017Vorming spreken over geboorteregeling en anticonceptie

Het GIPS-overleg organiseert op 20 juni een vorming over hoe hulpverleners het gesprek kunnen aangaan met gezinnen in een precaire verblijfssituatie over geboorteregeling en anticonceptie. Meer info en inschrijven.

9 mei 2017Vorming wegwijs in Gent

Het GIPS-overleg organiseert op 8 juni een vorming met tips om gebruik te maken van de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Meer info en inschrijven

8 mei 2017Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zoekt:

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is momenteel op zoek naar twee voltijdse beleidsmedewerkers. Zie vacature. Solliciteren voor 23 mei.

8 mei 2017Jaarverslag CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen heeft haar jaarverslag 2016 on-line geplaatst.

8 mei 2017Alles wat je wil weten over persoonsvolgende financiering

De vragen rond Persoons Volgende Financiering blijven toestromen. Om die reden organiseert Gezin en Handicap, samen met de bijstandsorganisatie Absoluut op 23 mei een infomoment. Zie uitnodiging.

8 mei 2017Regent opereert vanaf nu onder de naam Energiecentrale

vzw REGent communiceert en opereert vanaf nu onder de naam Energiecentrale, het Gents Adviespunt voor Energiezuinig wonen en renoveren. Als instantie op zich blijft vzw REGent wel bestaan maar naar klanten toe zal ze de naam Energiecentrale gebruiken.

8 mei 2017Sociale kaart Vluchtelingen in Oost-Vlaanderen

Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger,… vluchtelingen helpen of wegwijs maken? Surf dan naar de Sociale Kaart Vluchtelingen in Oost-Vlaanderen! Zie mail.

8 mei 2017Liever Jacob dan Yusuf

Op 30 mei organiseert Stad Gent een studiedag over overheidsopdrachten als hefboom voor meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Meer info en inschrijven.

5 mei 2017Omgaan met emoties: creëer je positieve of negatieve energie

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) organiseert op 11 mei "Omgaan met emoties: creëer je positieve of negatieve energie?", een sessie over hoe het leiderschap zich vandaag ontwikkelt en wat je daaruit kan leren. Een topspreker deelt zijn unieke expertise. Meer info: zie website

4 mei 2017Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent, Stad in Werking, heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 mei 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

2 mei 2017Helpdesk kinderen op de vlucht

Brengt uw werk u in contact met kinderen? Bij de helpdesk kinderenopdevlucht@ocmw.gent kunt u terecht voor advies in concrete cases rond geestelijke gezondheid en functioneren van kinderen op de vlucht. Zie website.

2 mei 2017Het sociaal verhuurkantoor zorgt voor alles

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert samen met de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren een campagne om meer eigenaars te motiveren om hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. In een promotiefilm vertellen 2 ambassadeurs, Guy en Yoke, over hun ervaring met het sociaal verhuurkantoor. Zie bericht.

2 mei 2017Nieuwsbrief Tanderuis

Thuisbegeleidingsdienst Tanderuis heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 april 2017Kringloopwinkel Brugse Poort wordt Kringwinkel Open Plaats

De kringloopwinkel Brugse Poort is erg gekend. De kringloopwinkel, de Sociale Dienst van de Brugse Poort en kringloopwinkel UniKa in Destelbergen behoren tot dezelfde vzw. Vanaf nu werken deze verschillende diensten onder dezelfde naam: Open plaats. Zie mail.

25 april 2017Voortraject hoger onderwijs anderstaligen

IN-Gent organiseert samen met UGent en UCT Gent volgend academiejaar (2017-18) opnieuw een programma dat je voorbereidt op een Nederlandstalige studie in het hoger onderwijs. Zie folder, website en informatiesessies (april-juli 2017).

24 april 2017Kick-off project vluchtelingen CGG Eclips

Op 1 april startte CGG Eclips met een zorgaanbod voorvluchtelingen. Op 10 mei wordt de werking en werkwijze voorgesteld. Zie uitnodiging.

20 april 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 april 2017Oost-Vlaamse nieuwsbrief gezinsondersteuning

Het Provinciaal Steunpunt Preventieve Gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 april 2017Nieuwsbrief Opvoedingswinkel Gent

Opvoedingswinkel Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 april 2017Ontmoetingsdag vrijwillige terugkeer

Stad Gent organiseert op 11 mei een Ontmoetingsdag vrijwillige terugkeer (locatie Koopvaardijlaan 3 in Gent). Voor professionelen en vrijwilligers. Keuze uit 4 workshops (2 per deelnemer). Zie website.

19 april 2017Nieuwsbrief SEL Gent

SEL Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

18 april 2017Kick Off Huis van het Kind Gent

Op 11 mei organiseert Huis van het Kind Gent een Kick Off. Op die dag krijgen jullie een zicht op : wat Huis van het Kind Gent nu eigenlijk is en doet, wie de partners zijn en krijg je de kans om andere medewerkers beter te leren kennen. Zie uitnodiging.

12 april 2017Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni is het opnieuw Wereldvluchtelingendag. Organiseer je een ontmoeting, een lezing, een debat, … of een ander evenement voor Wereldvluchtelingendag? Plaats je activiteit ook op de kalender van Solidair Gent.

12 april 2017Aan tafel in 1-2-3 euro met Colruyt en OCMW Gent

Winkelketen Colruyt en OCMW Gent slaan de handen in elkaar om gezinnen met budgettaire moeilijkheden te helpen met het bereiden van gezonde en goedkope maaltijden. Het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro is een initiatief van Colruyt en werd in Kortrijk al succesvol uitgetest. Nu is Gent nu aan de beurt. Zie bericht.

11 april 2017Vorming vluchtelingen helpen in woonzoektocht

Op donderdagavond 4 mei organiseert Stad Gent een vorming voor vrijwilligers om vluchtelingen te ondersteunen in het zoeken van een woning. Meer info

11 april 2017Hi app helpt vluchtelingen netwerken

De Hi app is een tool van de VDAB, in co-creatie met vluchtelingen, om hen in contact te brengen met de juiste mensen, zodat ze de juiste hulp krijgen op verschillende fronten (taal, wonen, welzijn,...) en zo sneller aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen. Meer info

10 april 2017Opendeurdag De Zuidpoort

De Zuidpoort houdt op 20 mei een opendeurdag. Zie uitnodiging.

6 april 2017Schuldenproblemen, wat nu? Een inleiding

BIZ Oost-Vlaanderen nodigt jullie graag uit op de vormings (9mei) - en intervisiemomenten (8 juni en 5 december):Schuldenproblemen, wat nu? Een inleiding. Zie mail.

5 april 2017Emotionele ontwikkeling in verbinding

Hogeschool Gent (FMW – Vakgroep Orthopedagogiek – E-QUAL) – Universiteit Gent (Vakgroep Orthopedagogiek) – SEN-SEO (Sen vzw) doen een oproep voor een Leertraject Emotionele ontwikkeling in verbinding: verbinding tussen ortho – team – cliënt (en context) & tussen verschillende modellen/kaders.

5 april 2017Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker promoten

Tijdens de maand mei besteedt Logo Gezond + aandacht aan baarmoederhalskanker. Ze zet in op de ondersteuning van organisaties om het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te promoten. Meer info

4 april 2017Euhm, excuseer... wat is mijn rol?

Op 4 mei wordt het symposium Euhm, excuseer... wat is mijn rol? georganiseerd rond verpleegkundige zorg voor mensen die actief denken aan zelfdoding. Zie website.

4 april 2017Nieuwsbrief Wagenschot

De nieuwsbrief van Pedagogisch Centrum Wagenschot vind je hier.

4 april 2017Baby-Nest verhuist

Baby-Nest verhuist en is vanaf 18 april gelegen aan de Morekstraat 159, 9032 Wondelgem. Zie bericht.

4 april 2017Project werk-welzijn gericht naar kwetsbare werkzoekenden

VDAB informeert rond het project werk-welzijn, dat zich richt naar kwetsbare werkzoekenden met financiële moeilijkheden die leven in kansarmoede (of net niet). Zie oproep.

4 april 2017Nieuwsbrief Tanderuis

Tanderuis heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

4 april 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst van de Stad Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 april 2017CAW zoekt Teambegeleider Team Budgethulpverlening

CAW Oost-Vlaanderen zoekt een teambegeleider voor het team budgethulpverlening. Zie vacature. Solliciteren voor 1 mei.

3 april 2017Oost-Vlaamse trefdag gezinsondersteuning 28 april

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 28 april een Oost-Vlaamse trefdag gezinsondersteuning. Zie uitnodiging.

3 april 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

3 april 2017Maak van Gent een grote school

Op dinsdag 16 mei 2017 wordt Gent een grote school. Op die dag breken klassen buiten de schoolmuren om les te volgen op zo veel mogelijk verrassende, inspirerende locaties. Iedereen kan helpen en een locatie aanbieden. Wilt uw organisatie graag meedoen? Schrijf dan vlug in via volgende link

31 maart 2017Internationale Romadag

Naar aanleiding van de Internationale Romadag op 8 april, organiseert Opre Roma op 5 mei een lezing over de Roma-cultuur en -traditie bij de Vieze Gasten. Meer informatie en inschrijven 

31 maart 2017Meet & Greet Latent Talent

Op 26 april stelt In-Gent trots de nieuwe ploeg Ambassadeurs Latent Talent voor. Dit zijn gedreven vrijwilligers die jongeren en volwassenen stimuleren om talent te zien en te benutten. Zij getuigen over hun schoolloopbaan, (taal)opleiding en hun werkervaringen. Meer info en inschrijven

31 maart 2017Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit

29 maart 2017Projectoproep: burgetbudget voor Gent 2016-2018

Stad Gent geeft een nieuwe mogelijkheid om samen aan de stad te bouwen: het burgerbudget. Projecten die uitdagingen in de straat/buurt/wijk helpen aanpakken kunnen tot 31 maart worden ingediend. Indieners kunnen tot juli 2017 verder schaven aan hun voorstellen. Meer info: zie website

27 maart 2017Infoavond VAPH en tegmoetkoming voor mensen met handicap

Gezin en Handicap organiseert op 28 maart een info-avond in Gent over wat het VAPH te bieden heeft en over tegemoetkomingen voor mensen met een handicap. Zie flyer. Meer informatie en inschrijven.

23 maart 2017Lezing zitten maakt ziek

De vakgroep bewegings- en sportwetenschappen organiseert op woensdag 26 april een lezing van Prof. Neville Owen over: Too much sitting and the diabetes epidemic, new ways for science to inform prevention. Meer info

20 maart 2017CKG 't Kinderkasteeltje organiseert Triple P sessies

Het CKG 't Kinderkasteeltje biedt Triple P oudertrainingen aan, zowel individueel als in groep. Eind april start een nieuwe groep in Merelbeke. Zie website.

20 maart 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

20 maart 2017Cursus Start2Network

Omringd zijn door familie, vrienden en kennissen is sterk bepalend voor de levenskwaliteit van mensen. Bij mensen met een ondersteuningsnood is dat niet anders. Toch is het betrekken van de netwerken van deze mensen geen evidente opdracht. De cursus Start2Network zet je op weg. Meer info

20 maart 2017Stoppen met roken, het kan

Op 20 april start Stad Gent in samenwerking met Logo Gezond+ vzw een nieuwe groepscursus rookstop. Meer info en inschrijven

20 maart 2017Gent als gastvrije gemeente

Zet Gent als Gastvrije gemeente op de kaart en stem tot en met 26 maart je favoriete initiatieven naar de publieksprijs. Meer info

20 maart 2017Infopunt voor nieuwkomers

De leerlingen van het 4e TSO van het HTI Sint-Antonius (Holstraat) werken sinds september op eigen initiatief aan een infostand voor jonge nieuwkomers in de stad Gent. De officiële inhuldiging vindt plaats op vrijdag 24 maart om 11u30 in het AC Zuid en is daarna toegankelijk tot en met 17 april. Meer info

16 maart 2017Colloquium Zorg voor kwetsbare mensen vanuit presentie

PC Dr Guislain organiseert voor de 77ste keer een Colloquium in Gent op dinsdagavond 18 april 2017. Prof. Dr. Andries Baart (NL) neemt u mee in het thema  'Zorg voor kwetsbare mensen, een bijdrage vanuit de presentietheorie'. Meer informatie en inschrijven.

16 maart 2017Lezing gender, diversiteit en beeldvorming

Op 13 april 2017 organiseert IN-Gent een gespreksavond met Cathérine Ongenae over gender, diversiteit en beeldvorming. Meer informatie

14 maart 2017Refu interim

Refu Interim gaat van start op 22 maart. Begeleiding van vluchtelingen (erkend of in procedure) naar vrijwilligerswerk in de socio-culturele sector in Gent. Meer informatie

14 maart 2017Vacature gezinsondersteuner Kind en Gezin

Kind en Gezin heeft een vacature voor gezinsondersteuner.

13 maart 2017Geef me 1 minuut

In Gent slaan de jeugddienst, Vzw Jong en Unia de handen in elkaar voor een pop up-festival tegen racisme op vrijdag 17 maart 2017  vanaf 16u! Meer informatie

13 maart 2017Iedereen feminist

In het kader van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes, daagt Gent de stad Genk uit via een fotobooth. Help je mee? Welkom op 16 maart van 9 tot 12u in de inkomsthal van AC Zuid.

13 maart 2017Middaglezingen diversiteit en gender UGent

De Beleidscel Diversiteit en Gender van UGent organiseert regelmatig gratis middaglezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. De volgende middaglezing gaat door op 21 maart en is een lezing van Sibo Kanobana, The Colour Trouble, over ras en identiteit in Europa. Meer informatie en inschrijven

13 maart 2017Open plaatsen vzw Kompas

vzw Kompas heeft open plaatsen voor personen met een Persoonsvolgend Budget.  Meer info: zie bericht.

13 maart 2017Nieuwsbrief Sivi

SIVI heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

13 maart 2017De Stap verhuist naar De Krook

De Stap www.destapgent.be verhuist! Vanaf maandag 13 maart 2017 gaat De Stap naar De Krook, dekrook.be, Miriam Makebaplein 1 (nabij Zuid en Lammerstraat), 9000 Gent. Je bent welkom op maandag, dinsdag en woensdag tussen 13 en 17 uur. Zie bericht.

10 maart 2017Infoavond over orgaantransplantatie en orgaandonatie

De Latemse SeniorenAdviesraad organiseert op 16 maart een infoavond over orgaantransplantatie en orgaandonatie. Zie uitnodiging

8 maart 2017Nieuwsbrief Het Pakt

Het Pakt bracht een nieuwsbrief uit.

7 maart 2017Mentoring in een stadsomgeving

Community Gent - Wijze Vrouwen organiseren op 16 maart een event in het STAM over coaching en mentoring in een stadsomgeving als hefboom tot beter wonen, leren en werken. Meer informatie en inschrijven

7 maart 2017Bestrijd mee de armoede in Gent

Op 30 maart kunnen mensen in armoede en relevante stakeholders mee nadenken over het groeiactieplan armoedebestrijding 2018-2019 voor de levensdomeinen werk, gezondheid en (volwassen)leren. Meer informatie en inschrijven.

6 maart 2017Dient Outreachend Werken Stad Gent zoekt:

De Dienst Outreachend Werken van de Stad Gent zoekt een straathoekwerker en een buurtsteward. Solliciteren voor 20 maart.

6 maart 2017Vormingsaanbod Agentschap Integratie & Inburgering

Het Agentschap Integratie & Inburgering heeft haar vormingsaanbod voor het voorjaar bekend gemaakt. 

2 maart 2017Vacature arbeidstrajectbegeleider De Keiberg

De Keiberg zoekt een halftijds arbeidstrajectbegeleider (tot eind december 2017). Zie vacature

1 maart 2017Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Leerpunt, Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 maart 2017Projectoproep Nederlands oefenen

De Vlaamse overheid geeft subsidies voor projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te oefenen. Zie mail en website. Er is een infosessie op 28 maart voor Gent en op 23 maart voor de rest van Oost-Vlaanderen. Zie website.

1 maart 2017Gratis interactieve vormingen en workshops over opvoeden

Het provinciebestuur biedt Oost-Vlaamse gemeenten zonder gesubsidieerd Huis van het Kind een aantal gratis interactieve vormingen en workshops over opvoeden aan voor kinderen en ouders. Zie mail en info over mogelijke lezingen en workshops.

1 maart 2017Nieuwsbrief Jeugddienst Gent

De Jeugddienst Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 maart 2017Infosessie persoonsvolgend budget

Op 20 maart organiseert VPGH in samenwerking met de vier Bijstandsorganisaties een infosessie in Gent rond het persoonsvolgend budget. Deze sessie richt zich tot budgethouders omdat er voor hen veel verandert.

27 februari 2017Welzijn op school: nieuwe stap in strijd tegen kinderarmoede

Het project Welzijn op school/Kinderen Eerst ondersteunt Gentse scholen bij het beantwoorden van welzijnsvragen van ouders. Zie bericht.

24 februari 2017Op zoek naar jonge mantelzorgers

In het kader van de JOHH trofee 2017 gaat Samana vzw op zoek naar jonge mantelzorgers (-25jaar) die zorgen voor een zieke of hulpbehoevende (groot)ouder, broer of zus.  Ze willen hen samen met hun gezin uitnodigen op de gratis ‘Jonge Helpende Handen’ dag op 7 mei 2017. Zie filmpje en registratieformulier

24 februari 2017Buurtsecretariaten Gent

Vanaf maandag 24 april 2017 kan jouw vereniging of bewonersgroep terecht in één van de buurtsecretariaten van buurtcentra Rabot en Sluizeken. Op 1 mei 2017 is het dan de beurt aan het buurtsecretariaat in buurtcentrum Macharius. Meer info en aanvraagformulier

23 februari 2017ING Volunteering 2017

ING geeft haar medewerkers elk jaar de kans om één dag tijd te schenken aan een maatschappelijke organisatie in België. Ben je lid van een vereniging of ken je een vereniging die wat hulp kan gebruiken? Stel je voor 31 maart kandidaat voor de ING Volunteering Day via deze link.

23 februari 2017Studiedag week van de vrijwilliger

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert op 7 maart een studiedag rond "Vrijwilligers versterken de buurt". Zie programma.

23 februari 2017De Sloep zoekt een coördinator

De Sloep werft een coördinator aan. Zie vacature. Solliciteren voor 8 maart.

23 februari 2017Infomoment arbeidszorg

Door de zesde staatshervorming is VDAB vanaf 1 januari bevoegd voor het verlenen van vrijstellingen van beschikbaarheid voor het volgen van een opleiding, studie of stage.  Arbeidszorg voldoet niet aan de criteria om een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te bekomen.VDAB en GTB organiseren hierover op 15 maart een infomoment. Zie uitnodiging.

23 februari 2017Lezing Veerkracht

CM Midden-Vlaanderen en Stad Gent organiseren op 9 maart 2017 een gratis lezing van Prof Michael Portzky over veerkracht.Meer informatie en inschrijven

23 februari 2017Infodag Vluchtelingen UGent

Op maandag 20 maart 2017 organiseert de UGent een infodag voor vluchtelingen die interesse hebben om te studeren aan de UGent. Meer info en inschrijven

22 februari 2017Vacature coördinator De Sloep

Er is een vacature voor coördinator van De Sloep vzw. Solliciteren voor 8 maart 2017 om 20u

22 februari 2017Regionaal ontmoetingsmoment mantelzorg

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert in samenwerking met Welzijnsoverleg Regio Gent een regionaal ontmoetingsmoment mantelzorg op 13 maart 2017. Zie uitnodiging.

22 februari 2017Projectoproep Nederlands Oefenen

Via een projectoproep zoekt de Vlaamse Overheid samen met IN-Gent en andere partners naar inspirerende projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te leren. Indienen kan tot 30 april: zie meer info.

21 februari 2017Met de deur in huis

Praktijk Wetenschappelijk Onderzoek van Hogeschool Gent naar outreachende huisbezoeken resulteert in een eindrapport en een tool. Zie bericht en film.

21 februari 2017Dag van de zorg

Op 19 maart vindt de dag van de zorg plaats. Een overzicht van de deelnemers vind je hier. Zie ook het handig overzichtskaartje.

21 februari 2017Project rond veranderingsresistente alcoholdrinkers

Op 2 maart gaat het Gentse innoverende project Via een gedeeld behandelplan naar een zorgpad voor VRA? van start.  Het project beoogt de uitbouw van een geïntegreerde aanpak voor veranderingsresistente probleemdrinkers. Zie uitnodiging voor het startmoment.

20 februari 2017Studiedag Vrijwilligers versterken je buurt

De Vlaamse Ouderenraad organiseert op 7 maart de studiedag vrijwilligers versterken je buurt.

20 februari 2017Nieuwsbrieven opvoedingsondersteuning

Zowel de Opvoedingswinkel Gent als het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning hebben een nieuwsbrief uitgebracht.

20 februari 2017Opening nieuwe ontmoetingsplaats in Nieuw Gent

Woensdag 22 februari opent Bij Pino officieel de deuren. Bij Pino is een nieuwe ontmoetingsplaats in Nieuw Gent met zo weinig mogelijk drempels. Zie uitnodiging.

20 februari 2017Permanente vorming: Kinderen in een migratiecontext

Het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) van de Universiteit Gent organiseert in april en mei de permanente vorming rond Kinderen in een migratiecontext – een holistische en interdisciplinaire kijk. Zie programma.

20 februari 2017Sociale cohesie en buurtgericht werken

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 20 maart een inspiratiemoment rond sociale cohesie en buurtgericht werken. Zie website.

20 februari 2017Presentaties Intersectoraal consult & liaison

Op 14 februari stelde RADAR de Intersectorale consult & liaison voor. Je vindt de presentaties hier.

17 februari 2017Actualisatie kandidaat sociale huurders 2016-2017

Alle sociale verhuurders zijn momenteel bezig met het actualiseren van hun kandidatenbestand. Gezien het grote belang van een correcte actualisatie, organiseren Stad en OCMW Gent, na overleg met hen, een sensibiliseringscampagne. Meer info

7 februari 2017Zorgnetwerk suïcidepreventie regio Deinze

Op 9 maart wordt het zorgnetwerk suïcidepreventie voor minderjarigen, regio Deinze, voorgesteld. Zie uitnodiging en mail.

8 februari 2017Fonds Hope For Girls

De Koning Boudewijnstichting doet een projectoproep van het nieuwe Fonds Hope For Girls, Gelijke kansen voor jongens en meisjes. Zie website. Indienen tot 27 april.

8 februari 2017Studienamiddag dementie

De Stuurgroep van Praatcafé Dementie regio Gent organiseert een studienamiddag voor professionelen op dinsdag 21 maart 2017 van 13u tot 16u. Het thema is recente ontwikkelingen binnen het onderzoek naar dementie. Meer informatie.

8 februari 2017Emoties in de zorg voor kinderen en jongeren

Op 20 en 21 september 2017 organiseert Universiteit Gent het 11e Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en –psychotherapie. De aandacht gaat naar emoties in de zorg voor kinderen en jongeren. Voorstellen tot bijdragen zijn welkom.

7 februari 2017Nieuwsbrief Plazzo

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

6 februari 2017Zoektocht naar partner buurtontmoetingsplaats Gentbrugge

De Stad Gent verspreidt een oproep naar partnerorganisaties voor de uitbouw van een buurtontmoetingsplaats in buurtcentrum Gentbrugge.

6 februari 2017Oproep artistieke en culturele buurt- en wijkprojecten

De Stad Gent ondersteunt culturele en artistieke projecten (algemeen, buurt en wijk, internationaal). De eerstvolgende indiendatum voor oproep artistieke en culturele buurt- en wijkprojecten is 1 maart 2017.

6 februari 2017Sluiting opvanginitiatief Reno

De Gentse gezondheidsraad hekelt in een open brief het regeringsbeleid inzake de sluiting van het Gentse opvanginitiatief Reno.

2 februari 2017Themawandeling Persoonsvolgende Financiering

Op 26 januari vond de themawandeling rond de persoonsvolgende financiering plaats. Je vindt hier de presentatie die gebruikt werd. Kijk ook zeker eens naar het stroomdiagram dat voorgesteld werd.

2 februari 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 februari 2017Nieuwsbrief Gent Stad in Werking

Gent Stad in Werking heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 februari 2017Superdiversiteit binnen de veranderende samenleving

In-Gent organiseert op 9 februari een gespreksavond met prof. Jan Blommaert rond het thema "Superdiversiteit binnen de veranderende samenleving". Zie mail.

1 februari 2017Studiedag: Langer genieten is ... matigen met alcohol

Op 23 februari vindt in Nazareth de studiedag Studiedag: "Langer genieten is ... matigen met alcohol plaats". Zie uitnodiging.

1 februari 2017Nieuwsbrief Pronet

Pronet heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

1 februari 2017Voorstellingsfolder SKIPI

Hier vind je de folder van SKIPI: mobiele crisiszorg voor personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Zie ook een korte omschrijving.

1 februari 2017Vormingsaanbod Kinderrechtswinkel

De Kinderrechtswinkel heeft haar vormingsaanbod voor 2017 bekend gemaakt. Een groot deel van de activiteiten vinden plaats in Gent!

31 januari 2017Autismus zoekt een goede buur

Het project Convent 22 is een onafhankelijk pilootproject voor zelfstandig wonen met ondersteuning op maat voor normaal begaafde volwassenen met autisme en zoekt een goede buur die als vrijwilliger graag in Convent 22 (in de omgeving van het Begijnhof) wil wonen (en daarvoor een redelijke huur wil betalen), in een huis met 8 medebewoners (6 appartementen en 2 studio's). Zie oproep. Kandidaturen zijn welkom tot 12 februari.

30 januari 2017Werknemers zonder wettig verblijf beschermen

OR.C.A. (Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten) studiedag op donderdag 16 maart rond werknemers zonder wettig verblijf beschermen in Oost- en West-Vlaanderen. Zie website.

30 januari 2017Zorg bieden in de realiteit van vandaag

Op 10 februari 2017 organiseert GEPS (GentEeklo Psychose Samenwerking)een masterclassen studienamiddag Zorg bieden in de realiteit van vandaag - de rol van ervaringsdeskundigheid in herstel. Zie programma.

30 januari 2017Nieuwsbrief PAKT

Het PAKT heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

25 januari 2017wegwijsingent.be op AVS

Via deze link kun je de voorstelling op AVS herbekijken.

25 januari 2017infomoment burgerbudget kwetsbare Gentenaars

Op 6 februari organiseert de cel armoedebestrijding samen met de dienst Beleidsparticipatie een infosessie over het burgerbudget. De infosessie staat open voor iedereen die met mensen in armoede of kwetsbare Gentenaars wil nadenken over voorstellen voor het burgerbudget. Meer info en inschrijven

25 januari 2017Gespreksavond superdiversiteit

Op 9 februari organiseert IN-Gent een gespreksavond tussen Tom Naegels van de Standaard en professor Jan Blommaert over de term superdiversiteit binnen de veranderende samenleving. Zie uitnodiging en inschrijving

25 januari 2017Gastvrij Gent mag gezien worden

Zet je gastvrij initiatief voor 28 februari in de etalage van www.gastvrijegemeente.be en maak kans op de Gastvrije Award én 1.000 euro.

23 januari 2017Infomoment SAMEN GENTENAAR voor nieuwkomers

Op 15 en 16 februari organiseert In-Gent een infomoment van Samen Gentenaar, voor nieuwkomers die al een beetje Nederlands kennen, de taal graag beter leren spreken en zich goed willen integreren in de stad.

23 januari 2017Inspiratiedag: EHBS - Eerste Hulp Bij Scheiding

De Werkgroep Hoog Conflictueuze Scheidingen organiseert op 16 februari een inspiratiedag voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen. Zie website.

23 januari 2017Nieuwsbrief Preventieve Gezinsondersteuning

Het Oost-Vlaams Steunpunt Preventieve Gezinsondersteuning heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 januari 2017Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak!

Op 23 februari vindt de studiedag Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak! plaats. Vind je armoede onaanvaardbaar en wil je weten hoe je dit kan aanpakken? Op de studiedag krijg je inspiratie om vanuit verschillende sectoren samen aan kinderarmoedebestrijding te werken. Zie pagina's van Provincie Oost-Vlaanderen en HoGent.

23 januari 2017Nieuwsbrief LOGO Gezond+

LOGO Gezond+ heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

23 januari 2017Wijkcijfers in nieuwe onlinetoepassing

De Stad Gent lanceert een nieuwe toepassing Dashboard (gelinkt aan de Gent in cijfers-website) die omgevingsinformatie aanbiedt op een heel visuele en toegankelijke manier. Via het Dashboard kunt u per thema een aantal kerncijfers bekijken van de wijk die u zelf kiest.

17 januari 2017Lancering www.wegwijsingent.be en cheque KRAS vzw

Op 24 januari wordt www.wegwijsingent.be officieel bekendgemaakt en gelanceerd. Dit is een website ter ondersteuning van vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie (GIPS). Op hetzelfde moment krijgt KRAS vzw ook een cheque overhandigd van OCMW Gent. Zie perstekst

16 januari 2017Inschrijven in een secundaire school in Gent

De brochure Inschrijven in een secundaire school in Gent schooljaar 17-18 liep net van de drukpers. De papieren versie kan ook aangevraagd worden bij het LOP.

16 januari 2017Aftrap Warme Stad Gent - Kick-off Huis voor Jongeren

Op 9 februari vanaf 16u wordt zowel het actieplan warme Stad Gent als het project Huis voor jongeren gelanceerd. Dit alles in het kader van veerkracht voor kinderen, jongeren en ouders. Programma en Schrijf nu in !

13 januari 2017Vorming radicalisering

De Stad Gent biedt rond het thema radicalisering een gespecialiseerd vormingsaanbod aan voor leerkrachten, begeleiders en eerstelijnwerkers die werken met jongeren en (jong)volwassenen. Alle modules uit het aanbod kunnen voor uw school of organisatie aangevraagd worden.

11 januari 2017Nieuwsbrief De Sloep

De Sloep heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

11 januari 2017Succesvol samenwerken: hoe pak ik het aan?

Artevelde Hogeschool start in het voorjaar met een vormingsreeks rond succesvol samenwerken. Zie website.

11 januari 2017Nieuwsbrief Plazzo

Plazzo heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief SEL Gent

De SEL van Gent heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief Pedagogisch Centrum Wageschot

Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Nieuwsbrief Centrum Basiseducatie

Centrum Basiseducatie heeft een nieuwsbrief uitgebracht.

9 januari 2017Voorstelling programma Consult & Liaison

RADAR, Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen stelt op 14 februari het programma Consult & Liaison voor. Zie uitnodiging.

3 januari 2017Vacature psycholoog met ervaring in traumaproblematiek

De CLB's van Oost-Vlaanderen zoeken een psycholoog met ervaring in traumaproblematiek. Zie vacature. Solliciteren ten laatste op 9 januari.  Archief: berichten